پادکست مهدویت | قسمت دوم | شرایط اقتصادی مردم قبل و بعد از ظهور امام زمان

پادکست یک دقیقه ای با موضوع مهدویت | قسمت دوم | شرایط اقتصادی مردم قبل و بعد از ظهور امام زمان . 🎙️ با بیان: سیدمصطفی رحیمی | زبان: فارسی . 🎬 تهیه و تولید: استودیو شبکه التشیع . 📃 متن پادکست: شرایط اقتصادی مردم قبل و بعد از ظهور امام زمان...