استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

حقیقت چیست ۱

 

استعمار جهانی با تمام ابزار تبلیغاتی و فرهنگی و رسانه ای و با کمک تمام ادیان و مذاهب ساختگی و بی پایه و صرف میلیاردها دلار از طریق کانال های ماهواره ای جنگ گرم را به جنگ نرم تبدیل کرده و از همه شیاطین پیدا و پنهانش بهره می برد.

شیعیان پیرو پیامبر گرامی اسلام ۹ و اهل بیت : چنانچه درد دین داشته باشند راهی جز بپا خاستن و آگاهی یافتن از دین و بهره وری از انواع شیوه های مثبت و موثر و مجاز جهت مقابله و احقاق حق الهی خود ندارند، و اگر دیر بجنبند چه بسا تا نیم قرن آینده بسیاری از معادلات کشورهای اسلامی به نفع مشرکین تغییر خواهد کرد.

یکی از انواع شگردهای استعمار ایجاد مشکلات اقتصادی و یورش های فرهنگی بصورت خزنده است تا اصناف مختلف مشغول به حل مشکلات مادی و زندگی مصرفی و ظاهری خود گردند و شب و روز دغدغه مسائل جزئی خود و خانواده خود را داشته و یا با مشغولیت به حل مشکلات اقتصادی سن ازدواج بالا رفته و از ترس عدم تامین زندگی انگیزه ای برای افزایش نسل هم نداشته باشند. از طرفی سلطه گران جهانی با نفوذ تدریجی و دراز مدت مذاهب ساختگی به درون بافت جغرافیایی و فرهنگی و آموزشی شیعیان به تدریج سلطه همه جانبه و برنامه های دراز مدت خود را در همه سطوح گام به گام اجرا میکنند.

وظیفه شیعیان دردمند در این زمان این است که در هر سطح یا صنف و قشری که هستند با قلم یا قدم یا کلام یا مال و یا هر گونه توان و استعدادی که دارند از آرمان های حق خود دفاع کنند.

یکی از عواملی که از دویست سال پیش در صدد مبارزه و نابودی شیعیان و تشیع بوده است فرقه وهابیت است که مستقیما توسط استعمار غرب پشتیبانی شده و مرموزانه در اقشار مختلف نفوذ کرده و ضربه خود را وارد می کند.

ما در این سری از جزوات و کتابچه ها ان شاءالله سعی   می کنیم به یاری امام زمان ماهیت و ریشه های عقیدتی وهابیانرا شناسانده و شبهاتی که نسبت به عقاید شیعیان وارد کرده اند از مآخذ اهل سنت پاسخ دهیم تا نوجوانان و جوانان عزیز و سایر مردم شناختی کافی از عقاید و تهمت های آنان بدست آورند وحتی قادر به پاسخگوئی شک و شبهات آنان در مدارس و مجامع گوناگون باشند.

بی شک اگر جوانان آگاه و عزیزمان کمی از وقت گرانقدر خویش را صرف مرور این جزوات کنند هم به عقاید سست و بی پایه این مسلک پی خواهند برد، هم خواهند دانست که این گروه هیچ یک از فرق و مذاهب تسنن و تشیع را قبول ندارند و برعکس توسط استعمار جهت استحمار و بردگی فکری و سلطه شیطانی خود برهویت و عقاید پویا و والای آنان ابداع شده است.

دانلود نسخه pdf  حقیقت چیست ۱