استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

اگر از من سؤال شود که تو چرا پایبند به علی و مکتب اهل بیت: هستی و نام خود را شیعه می گذاری در جواب دو دلیل را می آورم:

۱)دلیل عقلی (آنچه که عقل بدون در نظر گرفتن آیات و روایات به آن میرسد).

۲)دلیل نقلی (آنچه که از قرآن و حدیث در اثبات این مطلب وجود دارد ).

دانلود نسخه PDF کتاب چرا من شیعه ام؟