استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

چرا دین و مذهب ضروری است؟

از جمله راهکار های مقابله با تهاجم فرهنگی و تهدید های دنیای مجازی و.انحرافات اجتماعی  ، شناخت دین و مذهب کامل است.

البته باید دین و مذهب کاملآسمانی که موجب سعادت دنیاو آخرت است بشناسیم.

و سپس بدانیم که گرایش به دین فوایدی دارد یا نه؟ و نیز علل دوری برخی از جوانان را از مذهب و ارزش های مذهبی  را بدانیم؟

امروزه روان شناسان چهار بعد از ابعاد بشری را شناسایی کرده اند.

۱-حس زیبا گرایی  ۲-حس علم گرایی   ۳-حس خیرگرایی  ۴-حس خداگرایی

دانشمندان ثابت می کنند که که حس خداگرایی فطری است و در ذات و سرشت همه انسان ها موجود است، حس دینی یک نیاز روحی است، و لذا آنها که فاقد ایمان مذهبی و اتکاء به خدای قادر و بی نیاز و کامل هستند، در خود همیشه احساس گمشده ای را می کنند و هرچه به لذات و تنوعات  دنیا روی می آورند باز هم سیر نمی شوند.

کارل گوستا ویانگ می نویسد: “طبیعت آدمی ، طوری خلق شده که خود به خود به خدا و به طوردینامیک در خود احساس عطش و عشق به پرستش می کند، از این رو اگر به توحید هدایت نشود، در برابر معبود های کاذب ، سر تعظیم فرود می آورد تا آن عطش درونی خود را سیراب کند.”[۱]

بحث دیگر این است که آیا اعتقاد به مذهب ودین الهی آثار مفیدی هم دارد یا نه؟

الف-اشباع حس کمال گرایی:

یکی از ویژگی های اصیل انسان که او را از حیوان جدا می سازد، حس کمال طلبی است، انسان گرایش به علم و معرفت ، جمال، خیر، شرافت، مردانگی و عزت و..دارد.

از سوی دیگر هم امور دنیا به گونه ای هستند که نمی توانند حس کمال گرایی انسان را اشباع کند، زیرا همگی ناقص ، محدود، نسبی و فانی اند.تنها اعتقاد  و ایمان غیبی به ذات کامل خدا ست که دل انسان را اشباع کند و او را به سوی کمال مطلق حرکت می دهد و غریزه فطری و دینی او را اشباع  می کند.

ب-گرایش به ارزش های اخلاقی:

از جمله  موارد عزت نفس، راستی، ایثار، انصاف، همدردی، خدمت به همنوع و امثال آن مورد  توجه تمام انسان هایی است که وجدانشان پاک است.

حتی آنان که فاقد این صفات هستند، گاه در جامعه برای پیشبرد اعمال و تجارتشان به صفات خوب تظاهر می کنند تا کارهایشان پیش رود  و مورد اعتماد و اعتبار بقیه واقع شوند.بعضی ها تلاش می کنند با جهان بینی مادی، سودجویی، منفعت طلبی، خود را در مسیر کارهای اخلاقی اما بدون دین و آخرت گرایی، قرار دهند، اما خداوند در قرآن هم می فرمایند: “سخن (عقاید باطل و مادی)همانند درخت ناپاک (شجره  ی خبثیه)است که ریشه اش از زمین جدا شده و بی قرار و سست است!”[۲]

یعنی دنیا گرایی و پول و ثروت و قدرت های ظاهری موقت و محدود است و اگر انسان با کمک دین و غیب و ایمان الهی بر نفس امِّاره اش مسلط شود نهایتاً خداپرست می شود.

-برخورداری از لذت های معنوی:

ایمان مذهبی باعث می شود که انسان زندگی هدفدار داشته باشد، باخدای خویش انس بگیرد ، و کسی از لذات معنوی و فوق مادی بهره مند است، از لذات گناه آلود و ظلم دوری می کند و برای رضای حق از منافع خود گذشته و به یاری همنوع می پردازد.

د-جلوگیری از خلاف وفساد:

یکی از آثار ایمان مذهبی، جلوگیری از جرایم،ظلم، و تبه کاری و…است.

کسی که متعهد به ایمان مذهبی و الهی است می تواند در مقابل مفاسد به شکل زیر صبر و استقامت داشته و تقوا کند:

۱-خود را در محضر خدا می بیند، یعنی اعتقاد به غیب دارد و معتقد است اعمال خلافش محاسبه می شود و به کیفر اعمال شرش چه در دنیا یا آخرت رسیدگی می شود.

۲-براثر اطاعت خدا حالتی در انسان مؤمن به وجود می آید که او را در برابر هوای نفس و تمایلات شیطانی قدرتمند و غالب می سازد.

۳-ایمان مذهبی به انسان عزت نفس و شرافت می دهد و لذا تسلیم مفاسد نمی شود چون کار خلاف انجام نمی دهد.

۴-کمال خود  را در تقرب به خدا می داند، لذا آبروی خود را حفظ می کند و شخصیت و حیثیت خود  را در اطاعت خدا و قرآن و ائمه می داند.

لذا تقویت ایمان نقش پیشگیری قوی نسبت به ظلم و جرائم دارد.

ه- آرامش روانی: به جرأت می توان اعتراف کرد که بهترین روش برای رسیدن به خوشبختی که همه مردم به دنبال آن هستند، به دست آوردن آرامش در زندگی است، و تنها درختی که می تواند میوه آرامش خاطر را بدهد شجره طیبه ایمان مذهبی است.

شکست های ظاهری مادی را شکست نمی شناسد بلکه تجربه و پستی وبلندی دنیا می داند لذا مضطرب نمی شود.لذا می گوید:” دل آرام می گیرد به یاد خدا”

 

[۱] روانشناسی ودین صفحه ۵۰

[۲] ابراهیم ۲۴