استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

وهابیت افکار خود را از فردی به نام ابن تیمیه که همان تقی الدین احمد بن عبد الحلیم است گرفته و او را مؤسس مذهب خود می دانند.

او سال ۶۶۱ هـ.ق در خانواده ای حنبلی مذهب در حران متولد شده و در دمشق به تحصیل پرداخت و به مقام فتوا رسید. ولی در ابتدای کارش به خاطر نظرات منحرفِ اعتقادی و فقهی که داشت علمای دیگر با او به مخالفت برخاستند.

او قائل به تجسیم (خدا جسم دارد)، حرام بودن زیارت قبور انبیاء و اولیاء و حرمت استغاثه و شفاعت به آنها و توسل، و دیگر افکاری است که هیچ گونه ریشه ای در اسلام ندارد.

ابن تیمیه در زمان جنگ های صلیبی مسیحیان برضد مسلمانان و هجوم مغولها به سرزمین های اسلامی ظهور پیدا کرد و در چنین زمانی دست به نشر افکارِ خود زد و اختلافاتِ بزرگی را در جامعه ی اسلامی به وجود آورد.

افکار او در مصر و شام مورد استقبال قرار نگرفت و قرنها نزد علمای اهل تسنن به فراموشی بلکه انکار سپرده شد ولی در قرن ۱۲ هـ.ق در منطقه ی نجد عربستان که تمدن و فرهنگی را دارا نبود منتشر شد.

افکار ابن تیمیه توسط محمد بن عبد الوهاب در حدود سال ۱۲۰۰ هـ.ق در عربستان انتشار پیدا کرد و غربیها و استعمارگران از آن پشتیبانی کرده و به صورت مذهب رسمی عربستان و منطقه ی حجاز در آمد.

دانلود نسخه PDF کتاب وهابیت