استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

سؤالی مطرح است که سجده در نماز بر چه چیز جائز و بر چه چیز جائز نیست.

آیا سجود فقط بر خاک و هر چیزی که مانند خاک است مثل شِن و سنگ و . . . درست است یا بر چیزهائی مثل فرش و لباس و پارچه هم می شود سجود کرد؟

برای جواب دادن به این سؤال که که با جواب آن به نماز صحیح و غیر صحیح دست می یابیم به دو حدیث از پیامبر۹ اشاره می کنیم:

۱ . قال رسول الله ۹: صَلّوا کما رأَیتموني اُصلّي.[۱]

پیامبراکرم ۹ فرمودند: همان طورکه می بینید من نماز می خوانم نماز بخوانید.

۲ . قال رسول الله ۹: جُعِلَت لي الأرضُ مسجَداً و طهوراً.[۲]

پیامبر اکرم ۹ فرمودند:زمین برای من سجده گاه و پاکیزه کننده قرارداده شده است.

چون حکم سجود و محل سجود وآنچه که باید سجده گاه ما باشد درقرآن چیزی از آن ذکر نشده است، به ناچار باید به سنت پیامبر و احادیث مراجعه نمود.

در حدیث اوّل پیامبر اسلام می فرماید هر آنچه که من در نماز انجام می دهم بمانند من انجام دهید، و چون نماز عمل جدیدی بود و مردم با آن آشنایی نداشتند، لذا باید به پیامبر نگاه کرد و از او نماز را آموخت.

در حدیث دوم پیامبر اسلام می فرماید: من بر زمین سجده می کنم و سجده گاه من زمین است.

و مسلّم این است که زمین یعنی خاک و هر آنچه مانند خاک باشد. در لغت زمین را خاک و سنگ و شن و ماسه گویند نه آنچه که زمین به آن فرش شده و پوشیده شده است.

دانلود نسخه PDF کتاب سجود وضوء جمع بین دو نماز