استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

نظر قرآن و روایات در باره مشروبات الکلی وقمار :

بقره-۲۱: : ” ای پیامبر از تو درباره خمر (شراب) و میسر (قمار) می پرسند، بگو در آن دو ظلم و گناه بزرگ است، و منافعی هم برای مردم ( در تجارت و..) هست ، ولی گناه مشروبات الکلی و قمار ، بسیار بزرگتر است از نفع آنها …”

قرآن درباره یکی از علل حرمت شراب و قمار در سوره مائده آیه ۹۰ و۹۱ می فرماید: “شراب و قمار پلیدند و از اعمال شیطانند، از آنها پرهیز کنید تا رستگار شوید، یقیناً شیطان می خواهد با قمار و شراب بین شما دشمنی و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و نماز دور کند ، آیا (با دانستن اینها) خداپرست نمی شوید ؟ واز پلیدیها دوری نمی کنید؟

امام صادق علیه السلام می فرمایند: “شرابخواری کلید تمام گناهان و بدیهاست “و نیز می فرمایند “: ” انسان شرابخوار و مست اختیارش به دست شیطان است به طوریکه اگر شیطان به او بگوید برای بت ها سجده کن، می کند!”[۱].

اعتیاد به انواع قمار وبرد وباخت،زمینه کینه وانتقام جویی را فراهم کرده ویا احساس پیروزی وبُرد کاذب می کند.قمار انسان را لا ابالی کرده، روابط خانوادگی را از هم می پاشد.

در اخبار وروزنامه ها بسیار دیده شده که شخص قمار باز ناموسش را مورد معامله برد وباخت قرارمی دهد!

سیری در روایات وآیات ونظر اسلام درباره قمار:

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: ” هرچیزی که با آن قمار بازی شود حتی قاپ بازی حرام است!”

قرآن می فرماید: ” ای کسانی که ایمان آورده اید بدانید که شراب، قمار، بت ها و چوب های برد و باخت تماما پلید و از کارهای شیطان است، پس از این کار ها بپرهیزید تا رستگار شوید”[۲]

و در جای دیگر می فرماید: “شیطان همواره در صدد ایجاد دشمنی و کینه توزی در میان شما با شرابخواری و قماربازی است و نیز بازداشتن شما از یادخدا و نماز است…”[۳]

دربعضی روایات آمده است:قریش آنقدر به قمار بازی ادامه دادند و معتاد آن شده بودند که حتی زن و بچه خود را بر سر آن گرو گذاشته و می فروختند!

از این رو بازی با آلات قمارحتی اگر بدون برد وباخت باشد-حرام شمرده شده است تا کسی به این درّه خطرناک نزدیک نشود. کسی که می بازد می کوشد برای جبران شکست روحی ومادی خود بازی را ادامه دهد وچون عصبانی و کینه ای شده چه بسا تمام زندگی خود را ببازد وبرای تسکین شکست وناراحتی های خود به انواع مواد مخدر ومشروبات الکلی کشیده شود.

امام رضا علیه السلام می فرمایند:” خداوند شراب را حرام کرده است برای اینکه شراب مایه فساد است،عقل را از درک حقایق ساقط می کند وآدمی را در مواجه با مردم بی شرم وحیا می نماید.[۴]

امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده اند:”شرب خمر و شراب بدتر از زنا ودزدی است، و فرمود:شارب الخمر وقتی می خورد ومست می شود زنا می کند، به سرقت دست می زند، آدم می کشد ونماز را ترک می کندو…”[۵]

امام رضا علیه السلام فرموده اند: “هر شکل از مشروبات الکلی چه کم چه زیاد عقل را زایل می کند و کم و زیادش حرام است.”[۶]

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده اند: “هر ماده سکر آور و مست کننده حرام است.و اضافه کردند که حتی اگر یک جرعه باشد حرام است”[۷]

“حضرت رضا علیه السلام فرموده اند:” خداوند تمام اقسام قمار را تحریم کرده است خداوند قمار را پلیدی می داند وآن را عمل شیطانی می شناسد ومردم را از آن برحذر داشته است.[۸]

 

[۱] وسائل الشیعه جلد ۱۷ صفحه ۲۵۴

[۲] مائده ۹۰

[۳] مائده:۹۱

[۴] مستدرک الوسائل جلد ۳ صفحه ۱۳۷

[۵] کافی جلد ۱ صفحه ۴۰۳

[۶] مستدرک الوسائل،جلد۳ صفحه ۱۴۱

[۷] کافی جلد ۶ صفحه ۴۰۸

[۸] مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحه ۴۳۶