استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

نظرات قرآن و معصومین درباره موسیقی:

آیاتی از قرآن درباره موسیقی و مذمت آن.:

(وَ من الناس من یشتری لهو الحدیث)….[۱]

از مردم کسانی هستند که سخنان بیهوده می خرند.

در تفسیر این آیه از پیامبر اسلام آمده است: ” از مردم کسانی هستند که وسایل موسیقی می خرند.” و فرمودند: بعضی از مردم برای آلات موسیقی خرج می کنند، اما حاضر نیستند کمی صدقه به فقرا بدهند.

آیه دیگر در سوره فرقان آیه ۷۲ آمده است: “کسانی که به مجالس اهل باطل حاضر نگردند، و زمانی که به لغویات می رسند از گناه چشم پوشی می کنند و از آن بزرگوارانه عبور می کنند.”

حضرت فرمودند: قول زور یعنی غنا و موسیقی بت ها و…و امام رضا فرموده اند: “هرکس در خانه اش سه تار و هر وسیله دیگری از وسایل موسیقی و شطرنج و سایر وسایل (قمار) را چهل روز در منزلش نگه دارد مورد خشم خدا واقع می شود و جایگاهش جهنم است.[۲]

موسیقی در روایات:

امام صادق علیه السلام فرموده اند:حضرت آدم که وفات یافت شیطان و قابیل در روی زمین شادی کرده و بدگویی آدم کردند و به نواختن تار و آلات موسیقی مشغول شدند.، لذا هرچه از آلات موسیقی موجود هست از منشأ شیطان است.[۳]

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرموده اند: “کسی صدایش را به غنا بلند نکرد، جز آنکه خداوند دو شیطان را برسینه اش مسلط می فرمایدکه آن دو شیطان ، با پاشنه های پایشان برسینه اش می کوبند تا آنکه به طور کامل براو مسلط شوند.[۴]

 

موسیقی حلال است یا حرام؟

پیامبر عزیزمان صلی الله علیه و آله می فرمایند:

“همانا خداوند مرا رحمتی برای جهانیان قرار داده و به من امر فرمود تا آلات موسیقی که جاهلان به آن سرگرمند مانند بت ها نابود کنم”[۵]

موسیقی نفاق می آورد:

امام صادق علیه السلام:نواختن آلات موسیقی ، نفاق را در قلب می رویاند همانطور که آب ، سبزه را می رویاند.”

نهی امیر مؤمنان علیه السلام از وسایل موسیقی:

از امیر المؤمنین علیه السلام روایت است که فرمودند: ” کسی که اهل امور بیهوده و لهو و لعب و سرگرمی های بی معنی باشد و با موسیقی شب را سحر کند ، رستگار نمی شود، و بی عقل است.”[۶]

امیرالمؤمنین فرموده اند: “فرشتگان به خانه ای که در آن می و شراب و تخت نرد و آلات قمار و موسیقی باشد وارد نمی شود و دعای اهل آن خانه به اجابت نمی رسد و برکت از آن خانه دور می شود.”[۷]

 

[۱] لقمان:۶

[۲] تفسیر مجمع البیان،جلد ۴ صفحه ۳۱۳

[۳] فروع کافی،جلد ۶ صفحه ۴۳۱

[۴] مستدرک الوسائل جلد۱۳ صفحه ۲۱۴

[۵] بحار جلد ۷۹ صفحه ۲۵۰

[۶] غررالحکم صفحه ۴۶۰

[۷] وسائل الشیعه، ج۱۲ صفحه ۲۳۴