استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

در رابطه با شخصیت‌های اهل سنت که در رابطه با ولادت آقا حضرت مهدی سخن گفته‌اند ، فقط چند نمونه از علمای انساب که حرف اول را آن‌ها می‌زنند و بعد چند نفر از شخصیت‌های برجسته را عرض می‌کنم .
جناب ابو نصر سهل بن عبد الله از اعلام قرن چهارم در کتاب سر السلسلة العلویة صراحت دارد بر این که آقا حضرت مهدی فرزند امام عسکری به دنیا آمد و او را قائم و حجت می‌دانند .
سر السلسلة العلویه ص ۳۹
بعد می گوید : هیچ اشکالی در نسب آن حضرت نیست ؛ ولی به خاطر برخی از مسائل سیاسی برادرش جعفر آمد و ادعا کرد میراث امام عسکری را .
جناب فخر رازی از شخصیت‌های برجسته اهل سنت ، صاحب کتاب تفسیر کبیر ، متوفای ۶۰۶ هـ صراحت دارد :
فله ابنان وبنتان . اما الإبنان فأحدهما صاحب الزمان والثانی موسی درجه فی حیات أبیه .
امام عسکری (علیه السلام) دو تا دختر و دو تا پسر داشتند . یکی از فرزندان آن‌ها صاحب الزمان و دیگری موسی بوده که در زمان حیات پدرش از دنیا رفته است .
الشجرة المبارکة فی انساب الطالبیة ، ص۷۸
جناب محمد امین که از شخصیت‌های بلند آوازه اهل سنت در شناخت انساب و قبائل عرب است ، صراحت دارد:
محمد المهدی وکان عمره عند وفات أبیه ، خمس سنین .
عمر حضرت مهدی ، هنگام وفات پدرش پنج سال بوده است .
فی معرفة قبائل العرب ، ص۳۶۴
جناب عمری در کتاب المجزی فی انساب الطالبین ، ص۱۳۰ و دیگر بزرگان ابن عنبه در عمدة الطالب فی أنساب آل أبی طالب ، ص۱۹۹ این تعبیر را دارند .
جالب این است آقای ابن اثیر جزری ، صاحب الکامل فی التاریخ ، ج۷ ،‌ ص۲۷۴ صراحت دارد بر ولادت آقا امام زمان در سال ۲۵۵ هـ که در هنگام وفات آقا امام عسکری این آقا در قید حیات بوده است .
آقای ابن خلکان از استوانه‌های علمی اهل سنت می‌فرماید :
کانت ولادته یوم الجمعة منتصف شعبان سنة خمس وخمسین ومأتین .
ولادت حضرت مهدی ، روز جمعه نیمۀ شعبان ، سال ۲۵۵ هجری بوده است .
وفیات الأعیان، ج۴، ص۱۷۶
آقای ذهبی در کتاب‌های متعددش در این زمینه سخن گفته است . در تاریخ اسلام ، دارد :
وأما ابنه محمد بن الحسن الذی یدعوه الرافضة القائم الخلف الحجة ، فولد سنة ثمان وخمسین وقیل سنة ستة وخمسین .
تاریخ اسلام ، در وفیات ۲۵۱ تا ۲۶۰
همین تعبیر را در سیر اعلام النبلاء ، ج۱۳، ص۱۱۹ دارد . شبیه این عبارت در کتاب العبر فی خبر من غبر ، ج۵، ص۳۷ دارد.
حضرت مهدی ، فرزند امام عسکری سال ۲۵۸ یا ۲۵۶ به دنیا آمده است .
آقای زرکلی وهابی که در حقیقت تراث وهابیت را در کتاب «الأعلامش» زنده کرد ، که از وهابیون معاصر ما نیز هست، می‌گوید :
ولد فی سامرا ومات ابوه وله من العمر خمس سنین . و قیل فی تاریخ مولده لیلة نصف شعبان سنة خمس و خمسین و مأتین
حضرت مهدی در سامرا به دنیا آمد ؛ در حالی که پنج سال بیشتر نداشت ، پدر خود را از دست داد . می‌گویند او در نیمیه شعبان سال ۲۵۵ به دنیا آمده است .
الأعلام – خیر الدین الزرکلی – ج ۶ ص