استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

سؤال: چرا موسیقی و غنا حرام است؟

بی غیرتی وبی تفاوتی نسبت به ناموس:

کسانی که در مجالس مختلط که در آن انواع ترانه ها وموسیقی ورقص وغیره هست شرکت می کنند به تدریج نگاه های شهوت آمیز بین مردان وزنان حاضر،افکار شیطانی به تدریج در آن ها رشد می کند،شیاطین انس وجن فعال شده وکم کم طوری شده که مردان دوست دارند زنان آرایش کرده خود را در معرض دید وسپس …دیگران قرار داده وبه آن افتخار می کنند!

 • قبول نشدن دعا ها وموجب سکته ومرگ ناگهانی می شود.

(امام صادق علیه السلام فرمودند: “خانه یا مجلسی که در آن غنا باشد،از مرگ ومصیبت های ناگهانی در امان نیست وفرشتگان از ان دور می شوند.”)[۱]

 • ایجاد نفاق وکفر:

امام صادق علیه السلام فرمودند:” نواختن موسیقی نفاق ودورویی را در دل می رویاند.”[۲]

 • اشاعه فحشا وخلاف:

رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمودند: “غنا وموسیقی انسان را به زنا وفحشا می کشاند.

(اولین کسی که مرتکب غنا وموسیقی حرام شد ابلیس بود.)[۳]

 • منشأ بی حیایی ونابودی غیرت و…

از رسول خداو معصومین در روایات آمده است “غنا حیا را از بین می برد،شهوات را تحریک می کند،مردانگی وغیرت را نابود می کند،جانشین شراب است، کر وکور لال محشور می شود.”[۴]

ضرر های جسمی وروحی موسیقی چیست؟

 • ایجاد عدم تعادل بین اعصاب خودمختارسمپاتیک وپاراسمپاتیک.(موجب اضطرابات روحی،شدید یا خیلی ضعیف قلبی وبی نظمی در تپش ،تگی نفس)[۵]
 • مرض مانی (نوعی جنون با درجات)
 • سیکلوتیمی (نوعی بیماری است که بیمار گاه به شدت می خندد،گاه گریه وجیغ می زند،گاه غمگین است و…)
 • کوتاهی عمر
 • مرض پارانویا (نوعی بیماری روحی روانی است که که شخص ادعا دارد از همه بالاتراست!)
 • ضعف اعصاب
 • بیماری های قلبی وعروقی وفشار خون بالا
 • ضعف بیناییی وشنوایی
 • تحریک احساسات وعامل جنایت وخلافکاری
 • تضعیف عقل ونیروی قضاوت
 • افسردگی وخمودگی
 • تهیج بیماری عشق!(حالتی روانی است که شخص خود را دربرابر رساندن معشوق مجازی به کشتن می دهد!وبه تیمارستان می کشاند.)
 • اتلاف وقت گرانبهاوعمر
 • عمل لغو وبیهودگی و…

 

ضرر موسیقی ازدیدگاه برخی دانشمندان:

 • کمیت علوم وتکنولوژی آمریکا درباره تأثیر صداها وموسیقی وغیره می نویسد.

اگر فشار صدا بیش از ۱۰۰ دسیبل باشد( دسیبل اندازه گیری فشار صدا است،برای مثال هواپیمایی جت هنگام پرواز ۱۵۰ دسیبل تولید صدا می کند.)برای سلامت گوش واعصاب وروان زیان آوراست.

 • تحقيقات كارشناسان شوراي ملي كانادا در پژوهش های خود می نویستد:
 • “صدای موسیقی هرچندضعیف هم باشد آشفتگی های شدیدی در مغز وعروق آن وروی سلول های آن دارد،حتی موقع خواب هم دشمن سلامت انسان است.وادامه می دهد:هرگز هنگام خواب رادیو یا موسیقی را روشن نگذارید ،در کنار کسی که خواب رفته  آهسته هم صحبت نکنید.”[۶]
 • بتهون که از بزرگترین مشاهیر موسیقی آلمانی بوددر وصیت نامه اش نوشته است: “شما ای مردمانی که مرا دیوانه وتندخو می دانید،من از شش سال پیش گرفتار سختی شده ام که هرروز بدتر می شود ومرا افسرده کرده است،و من باید از اجتماع دوری کنم ،هروقت به گروهی از شما برخورد می کنم ترس شدیدی مرا فرا می گیرد،زندگی من پر از اندوه است، وهر لحظه انتظار آن را دارم  که زندگی ام به انتها برسد وراحت شوم”[۷])
 • دکترالکسیس کارل : ” ساز وآواز وکنسرت ها نمی تواند جای فعالیت وکارهای سودمند اجتماعی را بگیرد،رادیوسینما، وهرصدای موزیکال سستی وکاهلی کاملی به کسانی می بخشد که به آن سرگرمند وبالاخره روحیه فرزندان ما را فلج می کند”[۸]
 • کانت فیلسوف آلمانی: ” موسیقی اگر از همه هنر ها مطبوع تر باشد ولی چون به بشر چیزی نمی آموزد،از تمام هنر ها پست تر است.”[۹]
 • هگل فیلسوف فرانسوی:

“ادبیات،عالب ترین هنرها،وموسیقی پست ترین هنر هاست.زیرا اولی بیش از همه با فکر ومعنی سروکار دارد ولی موسیقی با حقیقت ومعنی سروکاری ندارد!”[۱۰]

پروفسور هنری اوگلدن استاد دانشگاه لویزانا (آمریکا) می نویسد:

“دکتر آرنولد فریدمانی پزشک بیمارستان نیویورک ورئیس کلینیک سردرد با ککمک دستگاه های الکترونیکی تعیین امواج مغز ،ثابت کرده است یکی از عوامل مهم خستگی های روحی  وفکری وسردرد های عصبی،گوش دادن به موسیقی است،مخصوصاً برای کسانی که به موسیقی کاملاً دقت می کنند!”[۱۱]

 

ری موسیقی در ظاهر یه وسیله نواهاهی فریبنده وآهنگ های دلکش خویش خودرا مصلح و طرفدارنشاط روح وبدن معرفی می کند،ولی در زیر این چهره عوام فریبانی پس از تسخیر اعصاب،اولین حمله خود را متوجه مغز که جایگاه عقل وادراک ومعلومات است می کند.

موسیقی باعث کاهش طول عمر می شود.

نام برخی از موسیقی دانان جهان وعمر آنها:[۱۲]

 

 • استرادلا   ۳۶ سال                     (ایتالیایی)
 • پروگولوزی ۲۶  سال                   (ایتالیایی)
 • بلینی ۳۴  سال                  (ایتالیایی)
 • حبتی ۴۶  سال                   (ایتالیایی)
 • موریس ژوبر ۴۰  سال                  (فرانسوی)
 • مالیبدان ۲۷سال               (فرانسوی)
 • شوسون ۳  سال                 (فرانسوی)
 • گیوم لوکو ۲۴ سال             (فرانسوی)
 • شومان ۴۶ سال             (آلمانی)
 • نیکل انی                ۳۹ سال             (آلمانی)
 • بتهون ۵۶ سال             (آلمانی)

 

[۱] کافی جلد ۶ صفحه ۴۳۳

[۲] کافی جلد ۶ صفحه ۴۳۳

[۳] الدرا المنثور جلد ۵ صفحه ۳۰۸

[۴] مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحه ۴۵۹

[۵] تأثیر موسیقی بر روان واعصاب صفحه ۳۸/موسیقی از نظر دینی ودانش صفحه ۲۲ پروفسورگودور

[۶] اطلاعات شماره ۱۲۷۵۴

[۷] مجله موسیقی،سال دوم،شماره:۵

[۸] راه ورسم زندگی صفحه ۱۶۳

[۹] سخنان بزرگان

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲] تأثیر موسیقی براعصاب وروان صفحه ۱۰۵