استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

یکی از ابزار واسلحه های استعمار برای نابودی هویت ملت ها اعتیاد آنها به مواد مخدر است.اعتیاد به مواد مخدر نابود کننده استعداد های جسمی وروحی وفکری انسان است.

این اعتیاد باعث می شود شرافت،ناموس،ثروت،شخصیت ودین وهمه چیز انسان نابود شود، وبرای ارضای نیاز کاذب اعتیاد شخص معتاد دست به هرکارخلافی می زند،دروغ،سرقت،خیانت،و…یا خیلی اگر آدم منصفی باشد،در گوشه وکناراز همه قرض می کندوفقیری می کند تا چند گرم مواد مخدر بدست آوردو…

اگر زن وبچه داشته باشد به طلاق منجرمی شود ویا به زندان و…می افتد.

مروری بر برخی از مواد مخدر ومضرات آن:

قرص اکس  x یا اکستازی است:

قرص اکس روانگردان وتحریک کننده است.مصرف اکستازی باعث افزایش دمای بدن،ضربان قلب،افزایش فشار خون،فشار زیاد روی قلب می شود.

از جمله مواد تشکیل دهنده قرص اکس: ال اس دی،کوکائین،هروئین،آمفتامین،متافتامین،کافئین،مرگ موش،و…

از آثار دیگر قرصx احساس شدید لذت روانی،تحرّک زیاد ورقص،توهّم زایی،افزایش گرمای شدید بدن،تورّم مغز،استفراغ وتشنّج،وپس از مدتی احساس افسردگی،اختلال دید،خشونت،سکته قلبی…،احساس نشئگی و…

توجه: در این مقاله کوتاه فعلاً ما کاری به انواع مواد مخدر نداریم،فقط برخی از آنها وعوارض ومضراتشان را مرور می کنیم ونیز عوامل آلوده شدن واعتیاد به مواد مخدر وراه رهایی از آنها را مرور می کنیم.

چند روش برای پیشگیری اعتیاد جوانان در مدارس و…

 

راه کارهای پیشگیری از اعتیاد :

  • روش اعطای بینش: در این روش به دانش آموزان وجوانان از طریق صحبت وفیلم وکتاب و..بعضی از مواد مخدر والکل را می شناسانند وبینش آنها را بالا می برند،وآگاهی افراد را از فریب خوردن بالا می برند.
  • روش ایجاد هراس: این روش تقویت منفی است،وبر این نکته تأکید دارد که استفاده از انواع مواد مخدر عواقب خطرناکی برای فرد وخانواده وجامعه دارد.
  • روش بستر سازی:در این روش شرایطی که افراد را به سوی اعتیاد سوق می دهد از میان می برند.
  • روش تحریک وافزایش ایمان:ایمان به خدا واعتقاد به عدالت خدا وجهان واپسین را در افراد بالا می برند،وبرای جوانان ثابت می شود که تقویت ایمان به خدا وپاکی ها او را از سقوط در فساد واعتیاد بازمی دارد.
  • روش مواجهه با نتایج اعمال:پیامد های اعمال بد وگناه وخلاف به دانش آموز ومخاطب نشان داده می شود،این روش با تقویت خود دوستی وسلامت وعزت نفس شخص پایه گذاری شده …
  • روش مقابله با مشکلات:شخص با تمریناتی تلاش می کند با مشکلات وانحرافات مقابله کند،آنها را بشناسد،حل کند وبه هدف خوب برسد.

افراد با دیدن این فیلم ها یا حتی عواقب زندگی معتادان در آسایشگاه ها،در هنگام برخورد با دوستان وموارد مشکوک آماده تر هستند.

  • روش ابراز توانایی ها: در این روش مخاطب ایمان به قدرت وتوانایی های خود در مقابل انحرافات پیدا می کند وبه خود امیدوارمی شود،لذا احساس عزت شخصی در او تقویت می شود تا احساس ذلت جایگذین آن نشود ضمناً احساس خودباوری افراد تقویت می شود تا ضعیف النفس بار نیاید.
  • روش عبرت آموزی: در این روش از زبان داستان های واقعی استفاده می شود تا بر جاذبه موضوع وحقیقی بودن نتایج خطرناک اعتیاد یا هرفساددیگر افزوده شود.تجربه زندگی آنها که در این چاه افتاده است.هم با فیلم وهم با داستان ویا اظهارات معتادان ایجاد عبرت برای شنوندگان می گردد واز انواع ناپاکی ها وفساد وفحشا و…دوری می کند.