استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

مسئولين تربيتي کودکان چه کسانی هستند ؟ :

۱-خانواده:

امام سجاد (ع)ميفرمايند:حق فرزندانت اين است که آنان خداشناسي بياموزي،کمک کني تا اطاعت خدا کنند،بداني که در احسان به فرزندان تاديب انان پاداش نيکوداري و در بد رفتاري با آنان مجازات خواهي شد.[۱]

امام صادق (ع)فرمودند:

فرزند سه حق بر پدر مادردارد ،مادر خوب انتخاب کردن ،نام خوب نهادن ،جديت در تربيت و تأديب او.[۲]

رسول خدا فرموندند :  فرزندانتان را برسه خصلت تربيت کنيد : محبت پيامبر،محبت اهل بيت و قرائت قرآن.[۳]

پس براي اصلاح جامعه ابتدا بايد از خانواده و از کودک آغاز کرد و البته والدين خودرا ابتدا بايد تربيت کنندتا با گفتار و اعمال خوب و نيکو ي خود تربيت سالمي را به کودکان منتقل کنند.

۲-مدرسه:

کودک از ۶سالگي تا ۱۸سالگي ،يعني۱۲ سال در مدرسه رفت و امد دارد .اگر در دبستان و دبيرستان مدير و معاون و معلمين ورزيده و پاک باشند و منضبط بوده  و منظم شاگردان را با اداب و تعليم و تربيت نيک پرورش دهند بتدريج شخصيت کودک به خوبي ها شکل ميگيرد.

اگرمربيان مدارس کار آزموده باشند کودک و نوجوان را تربيت رواني و اخلاقي ميکنند و انان را از وقوع انحرافات و فساد ها اگاه ميکنند .

امام باقر (ع)فرمودند:هرکس راه خيري را به ديگري تعليم کند به مقدار اجر عامل به او نيز پاداش ميدهند ،بدون اينکه ا اجر عمل کننده کم شود و هرکس گمراهي را به ديگري تعليم دهد به مقدار کيفر عامل به او نيز کيفر دهند.[۴]

۳-مراکز فرهنگي  :

از انجا که تربيت فني است بسيار ظريف و حساس ، هنرمندان ، مجريان، وگويندگان و بازيگران و همه دست اندرکاران بايد بدانند که ميليون ها انسان در سنين مختلف و با افکار متفاوت سخنان و حرکات انان را شنيده و آنان را مي بينند و درس ميگيرند.

پس بايد فيلم نامه نويسان و بازيگران طوري عمل کنند و سخن گويند که بد اموزي نداشته باشد.

۴-دانشمندان و مبلغين دين:

مسئوبيت علماي دين در زمينه تعليم و تربيت از ديگران بسيار سنگين تر است آنان اگر بخواهند جانشين پيامبر باشندابتدا بايد خودرا تعليم و تزکيه نفس کنند آنان از بيت المال و خمس و زکات ارتزاق ميکنند ،پس بايد در پرورش نفوس انسانها به بهترين وجه تلاش کنند،با نوشتن و گفتن و عمل کردن و اگر چنين نکنند در پيشگاه خدا مسئولند.

۵-نويسندگان:

نويسندگان چه با نشر مطبوعات يا کتب يا برنامه هاي ارسالي توسط تلگرام و واتس اپ و موبايل و سايت و غيره خدمات مفيد زيادي ميتوانند انجام دهند.

نويسندگان بايد خيلي دقت کنند تا هر مطلبي که مي نويسند تاثيز مثبت و خلاق و تکاملي در خواننده يا شنونده داشته باشد و اورا به سوي کمال سوق دهد.

نوشته ها بايد مستند از کتاب با ماخذ و مصدر کامل همراه باشد و از بد آموزي ها جدا به به دور باشد.

در اين صورت هر نوشته اش باقيات صالحات برايش خواهد ماند و مأجوراست.

مکارم الاخلاق ص۴۸۴[۱]

تحفه العقول:ص۳۳۷[۲]

کنز العمال حدیث ،۴۰۹   ۴۵[۳]

بحار،ج۲،ص۱۹[۴]