استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

ضروري است که والدين پيش از رسيدن نوجوانشان به مرحله بلوغ خود را آماده کرده باشند. بلوغ مرحله بسيار حساس و بحران آفرين است .

آنچه والدين در دوران پيش از بلوغ براي بچه هايشان انجام داده اند در بلوغ بچه ها درو مي کنند و اخلاق و رفتار خوب يا بد تجلي مي کند .

در اين دوران برخورد والدين با اولاد بسيار مهم و حساس است و بايد کاملأ به او احترام بگذارند و مشاور خود قرار دهند .

بلوغ جنسي نوجوان:

نوجوان چه دختر و چه پسر ناگهان با تحولات هورموني درون بدنش مواجه شده که تظاهرش در رشد اندام هاي جنسي و موها و تغيير صدا و احساس هاي بخصوصي مواجه مي شود.

تمايلات خاص و افکار خاص در نوجوان رشد مي کند که قبل از بلوغ نبوده و نوجوان بالغ به جنس مخالفش توجه بيشتري پيدا مي کند .

در دوران بلوغ باز هم نوع بينش والدين و تفکر آنها در نوجوان دخالت مي کند ، برخي والدين کاملأ نوجوانشان را براي تجربه جنسي آزاد مي گذارند و او دوست دختر يا دوست پسر دارد و شبها بيرون از منزل است يا دير مي آيد .

اما بعضي از والدين هرگز اجازه نمي دهند مسائل جنسي در خانه مطرح شود و سانسور شديد حاکم است .

اما خانواده موفق آنست که والدين از کودکي و نوجواني رابطه رفاقت و صميمي با بچه ها داشته باشند تا در دوران بلوغ آنها را بتدريج به حالات بلوغ آشنا سازند و سعي مي کنند نوجوانشان در بيرون منزل مسائل جنسي را بد آموزش نبيند.

والدين بايد توجه داشته باشندکه نوجوانشان پس از بلوغ لزومأ بدنبال ارضاي جنسي خود نيستند بلکه نياز به محبت والدين دارند.

لذا والدين بايد دائمأ حالات روحي بلوغ نوجوانان را مطالعه کرده و به آنها با نمونه و مثال و داستان شرح دهند.

والدين بايد دائمأ نوجوان را از آلوده شدن به گناه هاي جنسي بترسانند.

البته عواقب سوء نافرماني خدا و تنبيه الهي را درباره گناهان بزرگ بايد توسط والدين به نوجوانان و فرزندان هشدار داده شود ، يعني هم عواقب سوء جسمي و روحي و هم خشم خدا.

والدين و نوجوانان بالغ:

والدين بايد آن قدر تيزهوش و اهل مطالعه و آگاه باشند و بدانند که نوجوانيهماني  بالغ خيلي با کودکي فرق دارد. بايد حرمت و عزت و شخصيتش حفظ شود. استقلال بيشتري مي خواهد ، اطاق جداگانه مي خواهد ، گاهي مي خواهد در افکار و تخيلات خود فرو رود.

گاهي جمع خانواده و ميهماني را دوست ندارد. دوست دارد در جمع به نظراتش توجه شود. دوست دارد انتقاد کند.

نوجوان بالغ دوست دارد سر و وضعش و صورتش و موهايش و آرايشش تميز و مرتب باشد و مورد تحسين قرار گيرد.

جوش هاي صورت او را آزار مي دهد ، والدين بايد او را نزد متخصص پوست ببرند و وضع تغذيه اش سالم شود. پول زيادي مي دهند تا انواع کرم ها و صابون مخصوص و لوازم ضد جوش را بخرند تا از جوش ها زودتر خلاص شوند.

والدين بايد حواسشان جمع باشد که متلک يا شوخي بي مزه نپرانند و به دوستان نوجوانشان هم سفارش کنند که آبروي يکديگر را نبرند.

بايد به نوجوان توضيح داد که بسياري از بالغين اين تغييرات در بدن و صورت را دارند و طبيعي است .و به دختران نوجوان مادران توضيح دهند که پريود ماهانه يک امر طبيعي است و براي آينده و ازدواج مفيد است .

حتي والدين آگاه که دوست نوجوانشان هستند بايد حساسيت ها و تغييرات دستگاه تناسلي دختر و پسرشان را توضيح دهند و احکام جنابت را براي پسرشان و نحوه غسل کردن را توضيح دهند تا دوستان ناباب آنها را دچار شبهه نکنند .

روابط دختر و پسر (که بعدأ در جزوه مي آيد ) و حرمت نگاه به نامحرم را براي دختر و پسر شرح دهند .

پرهيز از امر و نهي و دستورات پي در پي :

براي نمونه به مثال زير توجه کنيد :

لاله ۱۵ ساله مي گويد : خانه ما شبيه محيط پادگان است . در هيچ جاي خانه بدون دخالت مادرمان نمي توانيم کاري بکنيم . اگر مي خواهيم درس بخوانيم بايد در جاي مخصوص بنشينيم ، فلان چراغ

را روشن کنيم ، اگر تلويزيون روشن است ، خاموش شود، حين درس خواندن چيزي نخوريم.

وضع ما وقتي بدتر مي شود که يکي از دوستانم براي درس خواندن به منزلمان مي آيد ، آنوقت آبرويم از بين مي رود و خجالت زده مي شوم . مادرم فکر مي کند اين گونه ضوابط دقيق و انضباط بايد در خانه تميز و مرتب حکمفرما باشد .

امر و نهي هاي مکرر و بکن نکن ها همه ما را خسته کرده است و تأثيرات منفي روي اعصاب ما و پدرم مي گذارد.

لذا من تا مي توانم براي حفظ آزادي و استقلال خودم مجبور مي شوم در خارج از منزل در کتابخانه يا مدرسه يا با دوستان بسر ببرم .

گاهي مادرم نصيحت هاي تکراري اش را بارها تکرار مي کند و ما خسته مي شويم. مادرم فکر مي کند من هنوز بچه هستم ، در تمام کارهايم دخالت مي کند و مرا سين جيم مي کند ، لذا متأسفانه ما از مادرمان بيزار شده ايم ولي چون مادر است حرمتش را حفظ مي کنيم . اما شما بگوييد آيا در هر خانواده اي که پدر يا مادري سخت گير وسواسي داشته باشد آيا نوجوانشان براي آرامش بيشتر از خانه فرار نمي کند و يا به دنبال دوستان بهتري نمي رود ؟[۱]

از اين نمونه مثال ها با درجات مختلفش فراوان است .

[۱] از کتال روانشناسی بلوغ – یوسف خسرو پور – ص ۱۳۰