استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

اعتیاد به انواع قمار و برد و باخت،زمینه کینه و انتقام جویی را فراهم کرده و یا احساس پیروزی و بُرد کاذب می کند.قمار انسان را لا ابالی کرده، روابط خانوادگی را از هم می پاشد.

در اخبار وروزنامه ها بسیار دیده شده که شخص قمار باز ناموسش را مورد معامله برد وباخت قرارمی دهد!

سیری در روایات وآیات ونظر اسلام درباره قمار:

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: ” هرچیزی که با آن قمار بازی شود حتی قاپ بازی حرام است!”

قرآن می فرماید: ” ای کسانی که ایمان آورده اید بدانید که شراب، قمار، بت ها و چوب های برد و باخت  تماما  پلید و از کارهای شیطان است، پس از این کار ها بپرهیزید تا رستگار شوید”[۱]

و در جای دیگر می فرماید: “شیطان همواره در صدد ایجاد  دشمنی و کینه توزی در میان شما با شرابخواری و قماربازی است و نیز بازداشتن شما از یادخدا و نماز است…”[۲]

دربعضی روایات آمده است:قریش آنقدر به قمار بازی ادامه دادند و معتاد آن شده بودند که حتی زن وب چه خود را بر سر آن گرو گذاشته و می فروختند!

از این رو بازی با آلات قمار_ حتی اگر بدون برد وباخت باشد-حرام شمرده شده است تا کسی به این درّه خطرناک نزدیک نشود.

کسی که می بازد می کوشد برای جبران  شکست روحی ومادی خود بازی را ادامه دهد وچون عصبانی وکینه ای شده چه بسا تمام زندگی خود را ببازد وبرای تسکین شکست وناراحتی های خود به انواع مواد مخدر ومشروبات الکلی کشیده شود.

مضرات قمار چیست؟ :

  • عامل هیجان های عصبی وروحی
  • تلف کردن اوقات وعمر شریف انسان
  • از بین رفتن ثروت های بسیار وسرمایه ها
  • اقتصاد وتولید جامعه را بهم می ریزد
  • به چنگ زدن اموال مردم بدون زحمت وکار
  • قمارباز همیشه بازنده است،اگر برد کند حریصتر می شود واگر ببازد کینه توز می شود.

برای مثال بازی پاسور (ورق) چون برد و باختش بی قانون است، یک نوع شرطی شدن خطرناک و بی قانون است، یعنی ممکن است چهاربار ببری ولی شش باربعدی ببازی!

لذا هوش انسان تحریک می شود که باز هم بازی کند تا ببرد تا جایی که ممکن است جانش واموالش وناموسش را هم ببازد.

درباره مضرات میگساری و قمار :

میگساری  و قمار دو عمل تفریحی خطرناک و دو سرگرمی زیان آوری است که در طول قرن های متمادی در بین ملل و اقوام بشری بوده و مفاسد بیشماری ببار آورده است.

البته مشروبات الکلی از نظر اقتصادی برای تولید کنندگان آن سود اوراست،این مسئله را هم خداوند در قران آورده است.قمارنیز مانند مشروبات الکلی منبع درآمد مالی ودارای ارزش اقتصادی است،ومؤسسات بزرگی در دنیا موجود است وثروتمندان جهان رابرای قماربازی به خود جلب می کنند ودرآمد های فراوانی نصیب صاحبان مؤسسات مربوطه می شود.ولی با این جهت زیان وضررهای جسمبی وروحی وفساد اَند واز سودشان بسیار بیشتر است.قرآن هم فرموده است:” یسئلونک عن الخمر والمسیر قل فیها اثمُ کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعهما”

درباره شراب وقمار از تو (ای پیامبر)پرسش می کنند فدر جواب بگو این دو کار حاوی گناه بزرگ ومنافعی برای مردم است ولی گناهش از سودش زیادتر است.

ضرر های جسمی وروحی مشروبات الکلی وقمارچیست؟

یکی از زیان های مشترک شراب وقمار از نظر روانی واجتماعی مهم وقابل ملاحظه است ومی تواند مفاسد بسیاری را را ببار بیاورد،ی وکینه ای است که براثر این دو عامل فساد بین افراد ایجاد می شود.مشروبات الکلی وقمار حس بدبینی وکینه توزی را در نهاد مصرف کنندگان آن بیدار می کند.محیط محبت وپاکی ودوستی بین مردم را تیره وتار می سازد وزمینه انتقام جویی وجنگ وخشم واختلافات را مهیا می سازد.

“انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمسیر”[۳]

شیطان مقصد دارد به وسیله شرابهی می کشاند، قمار روابط شما را با یکدیگر تیره کند وبین شما دشمنی وکینه برانگیزد.

قمار بازی ومضرات :

در عصر جاهلیت قدیم وحتی جدید قمار بازی به صورت های مختلف بین مردم واعراب رایج بوده است.ابتدا قماربازان با اموال خود برد وباخت می کردند زمانی که اموالشان را می باختند،زن خود را در معرض فروش وقمار قرار می دادند!

اما قرآن کریم در چهارده قرن قبل تمام مضرات شراب وقمار پیش بینی کرده وآنها را بر مسلمین حرام کرده است.

“حضرت رضا علیه السلام فرموده اند:” خداوند تمام اقسام قمار را تحریم کرده است خداوند قمار را پلیدی می داند وآن را عمل شیطانی می شناسد ومردم را از آن  برحذر داشته است.[۴]

[۱] مائده ۹۰

[۲] مائده:۹۱

[۳] سوره مائده:آیه ۹۱

[۴] مستدرک الوسائل جلد ۲ صفحه ۴۳۶