استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

فواید وجود امام زمان علیه السلام در زمان غیبت برای مردم چیست؟

پاسخ: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در پاسخ به این سؤال فرمودند:

“انّهم ینتفعون به ویستضیئون بنور ولایته فی غیبته کانتفاع الناس بالشمس وان جللها السحاب”

آری سوگند به خدایی که مرا به نبوت برگزیده،مردم از وجود او سود می برند،واز نورولایتش در دوران غیبت بهره می برند همانگونه که از خورشید به هنگام قرارگرفتن پشت ابرها بهره می برند.[۱]

برای درک این معنا باید نقش خورشید را به خصوص هنگامی که پشت ابر ها پنهان است دریابیم.

درتابش غیر مستقیم ابرها همانندیک شیشه مات نورمستقیم خورشید را گرفته پخش می کنند.نور آفتاب حتی غیر مستقیم نقش زیادی دردنیای حیات وموجودات زنده دارد وانرژی اصلی زندگی از منشأ خورشید است.رشد ونمو موجودات زنده،تغذیه وتولیدمثل،حس وحرکت،آبیاری زمین های مرده،غرش امواج دریا،وزش حیات بخش بادها،گردش خون درعروق انسان وطپش قلب،زیبایی خیره کننده گل ها و…همه وهمه مستقیم یا غیر مستقیم بستگی به نور آفتاب دارد واگر خورشیدی در پس ابرهانبود حیات به خاموشی می گرایید.

حالا ببینیم وجود رهبران الهی درحالت غیبت چه آثارمعنوی ومادی دارد.

۱-  پاسداری از آئین الهی:

وجود امام زمان وحجت خدا در هرزمان چه ظاهروچه در غیب موجب می شود که دین خدا از انحراف به سوی مکتب انحرافی وگمراهی مصون بماند.امام معصوم همانند صندوق نسوزی است که اسناد واصول اعتقادی وآئین الهی در آن محفوظ می ماند وبه طور غیب با عقلا ومتقین وعلمای راستین ارتباط برقرار کرده آنان را هدایت می کند تاآنان به نوبه خود مردم را از گمراهی نجات دهند.

۲-  تربیت منتظران:

آن گونه که از روایات اسلامی برمی آید،امام زمان علیه السلام به طور حیّ وحاضر در میان مردم زندگی می کند منتها شناخته نمی شود، وآنان که دل ها وعقول آماده پذیرش ورشد وکمال دارند را به روش های مختلف هدایت وتربیت می کند.درحقیقت این ماییم که باید آنقدرتکامل کنیم وخود را بسازیم وآمادگی پیدا کنیم تا به بالای ابرها صعود کنیم واز منبع فیض خورشید امام معصوم بهره ببریم.

۳-  نفوذ وارتباط روحانی ونامحسوس:

در حالات بسیاری از پیشوایان می خوانیم که گاه با بعضی افراد منحرف تماس مختصری گرفته وبه کلی آنان را متحول وهدایت کرده اند واین نتیجه جاذبه ناخودآگاه وغیبی است وگاه ممکن است نفوذ شخصیت تعبیر شود. شاید برای ما هم اتفاق افتاده باشد زمانی که با روح وشخصیت بزرگی برخورد کرده ایم بی اختیارتحت تأثیر آنان قرار گرفتخ ومتحول شده ایم.

برای مثال برخورد اسعد بن زُراره بت پرست با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مکه وتغییر جهش آسای طرز تفکر او از این مقوله است.

یا سرگذشت کنیز خواننده ای که هارون برای منحرف ساختن ذهن امام کاظم علیه السلام به زندان اعزام داشته بود، ومنقلب شدن روحیه او در مدت کوتاه وتحول وهدایت شدن او هارون را به حیرت انداخته بود.آیا ما قطب های مغناطیس زمین را با چشم می بینیم،ولی اثر آنها روی عقربه های قطب نما در دریا ها راهنمای کشتی هاست.

البته امواج معنوی وغیبی امام معصوم روی دل هایی اثر گذار است که سنخیتی وشباهتی با آن چشم پاک داشته باشد تا بتواند پاکی ها را جذب کند.

۴-  ترسیم اهداف آفرینش:

هدف در زندگی انسان ها معمولاً رفع نیاز های خویش وبرطرف نمودن کمبود هاست، اماهدف در خلقت خدا رفع نیاز مخلوقات است چون او صمد وکامل است. هدف از خلقت جهان برای این نیست که افراد یا گروه ها وقدرت ها برای منافع خود همدیگررا بکشند وظلم وستم کنند،بلکه هدف تکامل پاکان وصالحان وخداپرستی است.

البته درمیان اقلیت پاکان ونیاکان گروه های زیادی علف هرز های بی هدف وسودجوهم هستند،اما هدف از آفرینش انسان ها بقای صالح ترین وپاک ترین هاست که خداجو باشند ونمونه کامل ترین آنان حضرت حجت وامام زمان علیه السلام است.

 

[۱]بحارالانوار جلد۵۲ صفحه ۹۳