استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

زندگی بسيار کوتاه فاطمه ی زهرا (ع)و وجود حوادثی بسيار تلخ در آن، ما را بر اين وا می دارد که دقيق و عميق آن دوره از تاريخ را بنگريم و مطالعه نمائيم.

با وجود کتابهای بسيار زيادی که درباره ی فاطمه (ع) دُخت پيامبر اسلام (ص) نگاشته شده است کتاب يا جزوه هایی با حجم کم برای جوانان و نوجوانان ضروری می نمود تا با شخصيت آن بانو و دوران کوتاه زندگيش آشنايی پيدا نمايند.

فاطمه ی زهرا (ع) آنچنان که در آيات و روايات معرفی گشته است محور حکمت و علم خدا بر روی کُره ی زمين بوده و از دامن او علم و معارف الهی منتشر شده است.

شخصيت فاطمه (ع) بگونه ای بوده است که پيامبر اسلام (ص) در مقابل او می ايستادند، دست او را بوسه می زدند و به او لقب اُم أبيها داده بوده اند و گذشته از اينها خروج برای سفر و بازگشت از سفر را از خانه و به خانه ی فاطمه (ع)انجام می داده اند.

او تنها کسی بوده است که همسان (کُفْو) علی (ع)شناخته گرديده شده است و او تنها کسی است که به عنوان حجت بر امامان :معرفی شده است و معنای حجّت چيزی غير از اولويت داشتن و برتر بودن و اينکه معارف بايد از او گرفته شود و او محور قرار گيرد نیست.

پس اين جفاست که جنبه ی علمی در زندگی و شخصيت آن بانو ملاحظه نگردد و رواياتی که درمورد سرچشمه بودنِ هدايت و رستگاری اوست بررسی نشود.

دانلود نسخه PDF کتاب فاطمه زهرا