استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

متاسفانه به دليل نابساماني و انواع معضلات اجتماعي نظير بيکاري، تورم، دغدغه هاي مالي، عدم خودآگاهي و آموزش صحيح، اکثر نوجوانان و جوانان جامعه يک حالت رکود و بي حسي عاطفي پيدا کرده و دچار نوعي بي انگيزگي شده اند.
انگيزه يکي از وجوه زندگي انسان است به گونه اي که يک فرد براي ادامه زندگي، انجام فعاليت و حتي تغيير، نيازمند انگيزه است و بدون انگيزه زندگي بي حرکت، سرد و بي روح مي شود.
در واقع اگر  دقت کنيم همه مي دانيم چگونه خود را لاغر کنيم، چگونه با ديگران مهربان باشيم، اما متاسفانه بسياري از افراد براي داشتن انگيزه آنطور که بايد ارزشي قائل نمي شود و براي بدست آوردن آن تلاش نمي کنند. ..
گفتني است روانشناسان، انگيزه را يک وضعيت دروني ارگانيزم تعريف مي کنند که رفتار و تفکر فرد از آن نشات مي گيرد، در واقع همه ما انسان ها مي دانيم که آنچه بشر را به سوي فردا هدايت مي کند همان انگيزه است به اين ترتيب انسان هايي که در فراز و نشيب زندگي انگيزه ي خود را از دست مي دهند دچار يک نوع نااميدي و افسردگي شده و از ادامه راه زندگي باز مي مانند..
بطور کلي؛ هر رفتاري که انسان انجام مي دهد ناشي از تعامل سه عنصر هدف، انگيزه و نياز است چرا ما وقتي تشنه مي شويم سراسيمه به هر طرف مي رويم تا آب بدست آوريم و رفع عطش کنيم، يکي از دلايل آن است که به آب نياز داريم و کمبود آن در بدن موجب برانگيختگي فيزيولوزيک شده و به اين دليل ايجاد انگيزه مي شود و در نتيجه براي رسيدن به هدف يعني آب همه تلاش خود را بکار مي گيريم.
بي انگيزگي به يکي از مهم ترين معضلات جامعه ما تبديل شده است.
متاسفانه امروزه بي انگيزگي به يکي از مهم ترين معضلات جامعه ما تبديل شده است و اکثر نوجوانان و جوانان جامعه يک حالت رکود و بي حسي عاطفي پيدا کردند و اکثر افرادي شاغل در سازمان ها، بيمارستان ها، ادارات و ساير مراکز دچار يک نوع بي انگيزه گي شده اند و از کاري که انجام مي دهند نه رضايت شغلي دارند و نه انگيزه.
البته جوانان بيشتر از قشر هاي ديگر به اين بي انگيز گي دچار شده اند و افراد ميانسال و مسن به دليل انعطاف پذيري و نوع تربيت متفاوت کمتر دچار بي انگيزگي هستند، اين در حالي است که نوجوانان و جوانان جامعه هدف مشخصي براي خود تعريف نکردند و در کارشان دچار يک نوع بي نظمي شده اند..:
نابساماني و انواع معضلات اجتماعي نظير بيکاري، تورم، دغدغه هاي مالي، عدم خودآگاهي و آموزش صحيح مي تواند مهم ترين دلايل بي هدفي و بي انگيزگي جوانان در جامعه باشد، متاسفانه سيستم آموزش و پرورش و همچنين دانشگاهها طوري است که بي هدفي و بي انگيزگي را در بين جوانان تشويق مي کنند، در واقع اگر واقع بينانه نگاه کنيم مي توان پي برد که بيشتر فارغ التحصيلان دانشگاهي در کشور ما در رشته خود مشغول به فعاليت نيستند که البته اين بي انگيزگي در بين دختران بيشتر از پسران شيوع دارد، مجموعه ي اين عوامل بر بي انگيزگي افراد تاثيري منفي مي گذارد..
مشکلات اقتصادي هم در بي انگيزه گي افراد جامعه نقش دارد در واقع درست است که پول خوشبختي نمي آورد اما نبودن آن مي تواند بدبختي بياورد، و بر اساس آموزه هاي ديني نيز هر کسي که معاش ندارد معاد نيز ندارد..
راهکارهاي ايجاد انگيزه در افراد:
–همواره خدا را ناظر و حاضر بدانند و احساس تنهايي نكنيم، و مهارت هاي خود را در همه زمينه ها توسعه و با آموزش مداوم استعدادهاي خود را پرورش دهيم، بطور کلي در کار خود رقابت ايجاد کنيم تا به اين طريق عقب افتادگي هاي خود را جبران کنيم..
. عرصه هاي فعاليت هاي جديد جستجو کنيم-.
– -برنامه ريزي داشته باشيم و بعد از کار فشرده تا مدتي کوتاه، به مسافرت برويم، در واقع در اين راهکار اگر کار فرد يکنواخت است تنوع ايجاد کنيم..
-. فکر و احساس خود را مانند جسم، ورزش دهيم و آن را به فعاليت وا داريم.-
– -بکوشيم در کار خود بهترين باشيم، اطمينان داشتن به توانايي ها نيز انگيزه مورد نظر را بالا مي برد و هم اينکه ديگران را نسبت به توانايي هاي ما دلگرم مي کند.
-انعطاف پذير باشيم، از سخت گيري و نکوهش بيش از حد در کارمان بپرهيزيم..

-از مورچه و زنبور عسل ياد بگيريم چگونه با غريزه الهي براي جستجو ي رزق ويا توليد بهترين فرآورده هاي مفيد جامعه شبانه روز تلاش مي کنند .

-با صاحب نظران مشوورت کنيم و با آنها که در کارهايشان موفق هستند مشورت کنيم تا بهترين شيوه هاي کار  و توليد و سازندگي و خدمات مردمی يا تجارت يا تحصيل علم و وو…را بيابيم .

-بر خدا توکل و به معصومين توسل کنيم ، سپس از تو حرکت و ازخدا برکت .

خداوند فرموده است : اگر خدا را ياري کنيد و فرمانبرداري کنيد خدا راه هاي نجات را برايتان باز خواهد کرد .