استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

یکی از مواردی که ممکن است جوانان را به انحراف بکشاند بیکاربودن ویا داشتن اوقات فراغت ونداشتن برنامه برای پرکردن  مفید آن است که منظور از اوقات فراغت،ساعاتی هست که جوان وحتی بزرگسالان ونوجوانان چه دختر وچه پسر مشغول هیچ کار مفید فرهنگی ،هنری،تولیدی،خدماتی،ورزشی،سرگرمی مناسب و…نباشند.پس بیکاری ونداشتن برنامه مناسب ومفید برای اوقات فراغت سم مهلک برای جوانان است وممکن است رفقای بد ومحیط بدوتربیت بد وشیاطین جن وانس ووسوسه ها و…آن ها را به بیراهه بکشاند.طبع آدمی به گونه ای است که تمایل دارد کاروتلاش وتولید وخلاقیت داشته باشد،وتمایل دارد انرژی نهفته در خویش را مصرف کند،اگر در مسیر کارهای مثبت قرار گرفت چه بهتر هم برای خود وهم برای جامعه مفید است،اما اگر در مسیر مثبت نبود،مشغول به کارهای منفی وخلاف ونامشروع ویا بیهوده می شود.پس جوانان ونوجوانان عزیز باید با کمک های فکری وتجارب خوب دیگران سعی کنند مشغول کارهای علمی،مطالعه،تفریح سالم،ویا خدمت در مؤمسسات خیریه ویا یادگرفتن حرفه وفن های مختلف وشاگردی کردن در رشته های خوب برای آینده ی خود باشند تا به تدریج وبا توکل برخدا وتوسل به ائمه اطهار علیهم السلام کم کم ازدواج ومسکن وزندگی سالم تشکیل دهند.

بیکاری از نظر اسلام:

پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله فرموده اند: چند دسته از مردم دعایشان مستجاب نمی شود…..

پس هیچکس نباید درخانه بشیند و فقط دعا کند که خدا او را تأمین کند،این طرز تفکر غلط است.باید درس بخواند وحرفه وفن بیاموزد وتوکل برخدا کند وتوسل به ائمه اطهار نماید وبا صاحبان فکروتجربه مشورت کندوحتی از شاگردی شروع کند تا کم کم با تدبر وابتکار والبته با کسب نان حلال و دانستن احکام  کسب وکار،خداوند برکاتش را افزون کندوبه مدارج بالا سیر می کند.

کم کاری وتلف کردن اوقات فراغت وبیکاری وبی هدفی بزرگترین عامل بدبختی است.یکی از نقشه های استعمار برای به انحراف کشیدن  و بدبخت کردن ملت ها تبلیغ برای سرگرم بودن آنها برای سرگرم بودن آنها با بازی ها وسرگرمی ها وگردش وسفرهای بیهوده ومشغول شدن به تفریحات بی هدف است تا شخص وجامعه  نتواند فکر وتعقل کند وتولید کند وپویا باشد.

امام محمد باقرعلیه السلام می فرمایند: “کسی که در کار دنیاییش سست است یقیناً در تلاش برای آبادی آخرتش هم سست تراست.

مضرّات بیکاری چیست؟

  • احساس بی ارزشی: بیکاری چه منشأش فراهم نبودن زمینه کار باشد و یا به خاطر عدم تلاش خود فرد،در هر دو صورت فرد مورد سرزنش مردم قرار می گیردودر نتیجه شخص احساس بی ارزشی می کند.
  • فقر و تنگدستی:محرومیت از زندگی وازدواج ومسکن ورفاه از پیامد های بیکاری است.این مسئله به مرور زمان آرامش روانی فرد وخانواده را متزلزل می کند،وفرد یا خانواده که زندگی خود را با زندگی افراد مرّفه مقایسه می کنند اظهار نارضایتی کرده و ممکن است خانواده متلاشی شود.
  • فراهم شدن زمینه بزهکاری: یکی از عوامل بزهکاری وانجام کارهای خلاف ودزدی،وتجاوز به حقوق مردم وقاچاق غیرقانونی و…فقروبیکاری است.ویا کارهای فصلی وپاره وقت داشته واز کاری به کاردیگر رفته وثبات نداشته اندویا کار های کاذب داشته اند.
  • آلوده شدن به اعتیاد:هرجابیکاری به خصوص برای جوانان باشد و یا شخص به دنبال کار وحرفه و درس وتخصی مناسب نباشد،جوانان بیکارگرد هم می آیند و افکارشیطانی بروزمی کند و مبتلا به قمار،فحشا،اعتیاد،و جنایات دیگر می شوند وبرای رسیدن به آمالشان مجبورند دزدی کنند.

پیامبر اسلام فرموده اند: “وقت مؤمن پراست”(هیچ وقت بیکارنیست)

یعنی در پی کسب معاش حلال و یا برای آخرت کار می کند،و یا می آموزد و یا آموزش می دهد و..

امام باقرعلیه السلام فرموده اند:” موسی علیه السلام گفت:پروردگارا از کدام بندگانت نفرت داری؟خداوند فرمود: آن کس که شب هنگام همانند مردار است و روز ها بیکار.

نتیجه اینکه ،جوانان حتی اگر درس هم نخوانده اند وامکانش را نداشته اند وحتی اگر والدینشان فقیر بوده اند و سرمایه ای برای کسب وکار ندارند با پرس وجو ویا انجام کارگری وشاگردی وپادویی ویا کاردر مزرعه  ویا نظافت وغیره کم کم می توانند به کارهای بهتری برسند و لقمه حلال در آورند،البته هرچه بیشتر خداترس باشندوبرخدا توکل کنند،خداوند راه های برکات در رزق را برایشان فراهم می کند .