استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

از آنجا که هدف از خلقت جهان سیر به سوی کمالات الهی است ، انسان ها باید به دنبال شناخت خالق و اطاعت و پیروی از او سیر کنند. انسان باید با تلاش مداوم و صبر در سختی ها و مشکلات به صفات والای الهی تقرّب جوید ، لذا انسان مسلمان باید با شناخت عظمت خداوند و مطالعه قرآن به عنوان وزنه ی برتر جهت الگوگیری نظری و عملی و نیز شناخت سیره معصومین علیهم السلام ، به تدریج و با تمرین افکار و اعمال خود  را با اسوه و الگو های قرآنی و الهی وفق دهد .ضمناً برای رسیدن به اخلاق پاک و کمالات انسانی و دست یابی به سعادت حقیقی در زندگی  ،  باید نفس امّاره یا نیرویی که انسان را به سوی زشتی ها می کشاند کنترل کند و برخلاف امیال نفسانی  خود  عمل کند تا معنویاتش اوج بگیرد و به سوی کمال معبود  پرواز نماید.

دانلود نسخه PDF کتاب اخلاق اسلامی وخوشبختی همسران( باید ها )