استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن
شهقه و فرياد زدن
فرياد زدن در مصيبت و عزای امام ابی عبد الله الحسين (ع) امری است كه مكرراً در روايات مختلف ذكر گرديده شده است و اين امر در نزد ائمه اطهار امری است پسنديده وممدوح و حتی اين حالت در آسمانها هم صورت می پذيرد، برای نمونه به اين حديث شريف توجه فرمائيد :
 ۱- عن ابن قولويه عن محمد الحميري عن أبيه عن عليّ بن محمد بن سالم عن محمد بن خالد عن عبدالله بن حماد البصري عن عبد الله بن عبدالرحمن الأصم قال: حدّثنا الهيثم بن واقد عن عبد الملك بن مقرن عن أبي عبد الله(ع)قال: ( في حديث طويل ) … و اِنّ فاطمة اِذا نظرت اليهم ( الی الملائكة التي تزور الحسين(ع)) و معها ألف نبي و ألف صديق و ألف شهيد و من الكرّوبين ألف ألف يسعدونها علی البكاء و انّها لتشهق شهقة فلا يبقی في السموات ملك الاّ بكی رحمة لصوتها … . الحديث [۱].
راوی چنين روايت دارد كه حضرت صادق (ع) ( در حديث بلندی) فرمودند: وقتی كه فاطمه (س) به آنها ( به ملائكه ای كه حسين  (ع) را زيارت می كنند ) نگاه می كند، در حاليكه هزار پيامبر و هزار صديق و هزار شهيد و از كروبيان هزار هزار نفر با او هستند كه او را در گريه بر حسين كمك می كنند، او ( يعنی فاطمه ) از شدت ناراحتی شهقه و فريادی می زند كه در آسمانها ملكی نمی ماند كه به سبب صدای او به گريه نيفتد .
 ۲- در حديث بسيار بلند مرتبه ای كه معاويه فرزند وهب روايت كرده است می گويد خدمت حضرت صادق (ع) رسيدم و ايشان را در حال نماز ديدم که سپس حضرت سر بر سجده گذاشتند و دعاهايی را می نمودند، كه اين حديث بسيار مهم در صفحات آينده خواهد آمد و فقط برای استشهاد در اين موضوع فعلی قسمتی كه مربوط به اين بخش است آورده می شود :
عن ابن قولويه قال: حدّثني أبي و محمد بن عبد الله و علي بن الحسين و محمد بن الحسن عن عبد الله بن جعفر الحميري عن موسی بن عمر عن غسان البصري عن معاوية بن وهب ( في حديث طويل ) قال الصادق  (ع)…: و ارحم الصرخة التي كانت لنا … . الحديث [۲].
معاويه فرزند وهب از حضرت صادق (ع) نقل می كند كه حضرت در دعايشان فرموند: خدايا آن فريادی را كه در راه ما زده شد را رحم فرما .
پس فرياد زدن و شهقه زدن و … در عزای حسين (ع) و در راه أهل بيت پيامبر نه تنها اشكال ندارد بلكه از مستحباتی است كه حضرت صادق (ع) عامل و كننده آنرا دعا می نمايند و در ادامه حديث از خدا بهشت و حوض كوثر را برای آنها طلب می كنند .