استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

سؤال وشبهه :

 آيا در تأويل آيات قرآنی ، آيات درشأن ومقام حضرت زهرا (سلام الله عليها ) موجود است؟  

پاسخ: بيش از ۲۰۰ آيه از منابع اهل سنت درشأن حضرت زهرا سلام الله عليها نازل وتأويل شده است .

برای مثال ونمونه واثبات حقا نيت  وعظمت مقام حضرت فاطمه ازمآخذ اهل سنت آياتی را با سند می آوريم تا برای وهابيان وبرخی فرق اهل سنت ثابت شود که برای امام علی وحضرت زهرا وائمه اطهار عليهم السلام آياتی در کتب خودشان درعظمت مقام آنان نازل شده است .

۱-درسوره کوثر آيه ۱ آمده است : ” ا نّا اعطيناک الکوثر” فخررازی درتفسير الکبير چنين نوشته است:

الکوثر به معنی اولاد پربرکت حضرت فاطمه  زهرا است.

کوثر يا خير کثير وبرکات که خداوند به نسل پيامبر اسلام داده است.در رد عيب جويي هايی که دشمنان می

کردند که پيامبر بی نسل است ، خداوند از دخترش نسل پاک وفراوان سادات را به ايشان عطا نمود که در سراسر دنيا منتشرند گرچه ظالمين درطول زمان به قتل سادات علوی وفاطمی وحسينی و…مشغول بودند، اما همه شاهدند که آثاری ازنسل پليد بنی اميه باقی نمانده ويا قليل اند.(۱)[۱]

۲- در سوره الدهر (الانسان) : در اين سوره ۳۱ آيه در تأويل اهل بيت پيامبر نازل شده است.

بخصوص آياتی که درباره اطعام اهل بيت فی سبيل الله در جريان ۳روز روزه داری حضرت زهرا ( حضرت علی وامام حسن وامام حسين عليهم السلام است ، آنجا که می فرمايد :” ا نّما نطعمکم لوجه الله  لانريد منکمر جزاء ولا شکورا” ما اهل بيت رسول الله شما فقير ويتيم والسير را برای رضای خدا اطعام می کنيم وهيچگونه پاداش وتشکری از شما نمی جوئيم. علامه آلوسی از اهل سنت ونيز القرطبی در تفسير (الجامعه لأ حکام القرآن ) ونيز الخازن در تفسيرش (لباب التأويل فی معانی التنزيل ) وافراد ديگر آورده اند که از ابن ابی عباس نقل شده است که اين آيات درباره علی بن ابی طالب عليه السلام نازل شده زمانيکه از يک يهودی مقداری جو خريد وآسياب کرد وپس از ۳ روز روزه گرفتن با همسر وفرزندش برای نذری که جهت شفای فرزندش کرده بود، در۳ شب به ترتيب فقير ويتيم واسير از اين خانواده غذا طلبيد وآنها ايثار کرده و افطار خود را به آنها دادند و سپس اين آيات برای اين خاندان پاک نازل شد.(۱)

واين مفسرين از اهل سنت در تفاسيرشان تأييد کردند که اين آيات در حق علی بن ابی طالب وفاطمه وچه

حسن وحسين عليهمالسلام نازل شده است. [۲]

نساء –آيه ۱- ” واتقوا الله الذی تساء لون به والارحام” حافظ الحسکانی حنفی روايت کرده می نويسد : خبر داد ابو محمد الحسنی علی الجوهری به اسناد مذکور تا ابن عباس در شأن رسول الله (ص) واهل بيت وخويشان ايشان نازل شده است . روز قيامت تمام روابطو نسبت ها قطع می شوند بجز سبب ونسب مربوط به رسول خدا صل الله عليه وآله. حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها از اهل بيت رسول الله هستند وآيه مشمول حال ايشان هم می گردد.(۱).

خوانندگان آگاه توجه دارند که آيات متعد دی  در شأن حضرت زهرا سلام الله عليها در قرآن هست ودر منابع مستند  اهل سنت تأييد شده است ونيز احاديث وروايت از پيامبر در شأن ايشان ، با اينهمه شواهد چگونه وهابيت وگروه های ديگر جرأ ت می کنند وبه ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها  دخت گرامی پيامبر (ص) جسارت می کنند وظا لمين وغاصبين را تأييد می کنند!؟ . [۳]

[۱] (۱) التفسير الکبير ج ۳ تفسير کوثر

[۲] (۱) تفسير الخازن – تفسير سوره الدهر / تفسير القرطبی – سوره دهرو…..

[۳] (۱) شواهد التنزيل ج ص ۱۳۵