استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

آنگاه که به تاریخ اسلام نگاه می کنیم مظلومانی را مشاهده می کنیم که با زندگی پر تلاش خود توانستند سدها و موانع بسیاری که در راه تبلیغ پیامبر (ص) قرار داشت را از میان بردارند و خود را فدای این راه کنند که نام آنان همچنان می درخشد و ظالمان تاریخ نتوانستند نام و یاد آنان را محو کنند.

دانلود نسخه PDF کتاب دو یار پیامبر