استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

پرسش :

در حدیثی هست که : “هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد   ، به مرگ جاهلیت مرده است .” این شناخت چگونه است ؟

پاسخ :

امام باقر ۷ فرمودند : کسی که با معرفت امام معصوم بمیرد همانند کسی است که همراه با حضرت حجت و در خیمه ایشان بوده است .

معرفت و شناخت حقیقی امام زمان بر پایه شناخت خدا و توحید و بندگی و اطاعت از دستورات و امر و نهی الهی است . خداوند متعال چهارده معصوم را برتر از همه مخلوقات قرار داده و تنها راه تقرب به خود را با معرفت مقام ایشان و محبت و مودت نسبت به ایشان قرار داده است .

شیعه واقعی کسی است که در برابر ولایت چهارده معصوم تسلیم باشد .

امام باقر ۷ فرمودند : اگر شخصی تمام شبها خدا را عبادت کند و روزهارا روزه بگیرد و تمام اموالش را در راه خدا صدقه بدهد و تمام عمر را به حج رود ولی ولایت ولیّ خدا و معصومین را نشناسد و معتقد نباشد ؛ او اهل ایمان و و شیعه نیست ( و تمام اعمالش نابود شده است )[۱] .

[۱] اصول کافی ، ج ۱ ، ص ۱۸۵