استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

درباره زیارت عاشورا
شیخ طوسی می¬فرماید که محمد بن اسماعیل بن بزیع از صالح بن عقبه از پدرش از حضرت باقر علیه السلام و نیز ابن قولویه می¬فرماید که حکیم بن داود بن حکیم و غیر او به من روایت کردند روایتی را که آن روایت را آن ها از محمد بن موسی الهمدانی شنیدند و آنها از  محمد بن خالد الطیاسی شنیدند و آنها از سیف بن عمیره و صالح بن عقبه شنیدند و آنها از علقمه بن محمد الحضرمی شنید که فرمود حضرت باقر علیه السلام فرمودند:
کسی که زیارت کند حسین بن علی علیه السلام را در روز عاشورا در ماه محرم تا این که گریان شود، خدای متعال را ملاقات می¬کند در روزی که ملاقات خواهد کرد او را با ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و دو هزار غزوه و ثواب هر غزوه و هر حج و هر عمره مانند ثواب کسی می¬ماند که حج کند و عمره کند و غزوه کند با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و با ائمۀ اطهار… (و حدیث ادامه دارد)
زیارت عاشورا از پیامبر روایت گشته است
صفوان چنین نقل کرده است که حضرت صادق علیه السلام به من فرمودند: این زیارت را همیشه بخوان و این دعاء را بگو و به آن زیارت کن، و من ضامن هستم (بین او و خدای متعال) برای کسی که به این زیارت زیارت کند و به این دعا کند از نزدیک و دور. و زیارت او قبول خواهد بود و سعی و تلاش او مشکور خواهد بود و سلام او بدون برخورد به حجابی واصل خواهد بود و حاجت او از سوی خدا برآورده خواهد بود، و آن دعا هر چه باشد.
ای صفوان: من این زیارت را به این ضمانت دعا چنین یافتم از پدرم و پدرم از پدرش علی بن الحسین علیهما السلام به این ضمانت¬های یاد شده و حسین علیه السلام از برادرش حسن علیه السلام به این ضمانت¬های یاد شده و حسن علیه السلام از پدرش امیرالمؤمنین علیه السلام به این ضمانت¬های یاد شده و امیرالمؤمنین علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به این ضمانت¬های یاد شده و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از جبرئیل علیه السلام به این ضمانت¬های یاد شده و جبرئیل از خدای عزوجل مضمون به این ضمانت¬های یاد شده که خدای متعال قسم یاد نموده که هر کس حسین علیه السلام را به این زیارت از نزدیک و دور زیارت کند و به این دعا او را بخواند زیارت او را قبول خواهم نمود و سؤال و حاجت او را برآورده خواهم نمود هر آنچه که باشد و خواهشی و خواستۀ او را اجابت خواهم نمود.
سندهای زیارت عاشورا
طریق و سند اوّل: طریقی است که شیخ طوسی در مصباح آورده است که محمد بن اسماعیل بن بزیع روایت نموده از صالح بن عقبه از پدرش از حضرت باقر علیه السلام
طریق و سند دوّم: طریقی است که ابن قولویه فرموده که روایت کرد مرا حکیم به داود بن حکیم و غیر او از محمد بن موسی الهمدانی از محمد بن خالد الطیاسی از سیف بن عمیره و صالح بن عقبه (هر دو) از علقمه بن محمد الحضرمی از حضرت باقر علیه السلام
طریق و سند سوّم: طریقی است که ابن قولویه به دو سند که به یک شخص ختم می¬شود از حضرت باقر علیه السلام نقل می¬کند.
طریق و سند چهارم: هر یک از شیوخ بزرگوار ابن قولویه و طوسی فرموده¬اند که صالح بن عقبه و سیف بن عمیره نقل کرده¬اند که علقمه بن محمد الحرضمی از حضرت باقر علیه السلام عرض کردم که من دعائی را بیاموز که هرگاه او را زیارت کنم آن دعا را بخوانم…