استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

در قرن هشتم هجری قمری ابن تیمیه  سلفی خرافات و بدعت هایی در فرهنگ و سنت های راستین اسلامی ایجاد کرد و از مسیر و اسوه ی حسنه رسول خداصلی الله علیه و آله منحرف شد، و حتی رسول خدا صلی الله علیه و آله را مسخره نمود.

درقرن دوازدهم هجری با ظهورمحمدبن عبدالوهاب در حجاز و اتحادش با محمدبن سعود که جد آل سعود بود و با کمک استعمار بریتانیا مثلث شومی را ایجاد کردند که منشأ همه  ی انحرافات از صراط محمدی صلی الله علیه و آله گردیدند، و بدعت هایی در مقابل سنت های حسنه ی رسول خدا صلی الله علیه و آله ایجاد کرده و منشأ اختلافات و تکفیر سایرمسلمین گردیدند .

از جمله مغالطه  ها و شبهاتی که رهبران فکری وهابیت از روی عجله و بی عقلی برای خدشه دار کردن اسلام و مسلمین ابراز کردند، اشکالاتی بود که علیه امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین علیه السلام درست کرده تا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله را ترور شخصیت کنند و در نتیجه رسول خدا صلی الله علیه و آله را تخریب نمایند.

اما از انجا که راه امام حسین علیه السلام راه حق و خداست و هر چه بیشتر برعقاید و شعار های حسینی ضربه می زنند،

می کشند، ترورمی کنند و انواع ظلم ها را انجام میدهند تا نور خدا را خاموش کنند،  اما خداوند نور خودش(حسین علیه السلام) را هر روز فروزان تر و پایدار ترمی کند و گسترش جهانی اش را دردل مردم دنیا بیشتر می نماید.

رمز بقای نهضت امام حسین علیه السلام با وجود تمام مخالفت ها و دشمنی ها و کشتارشیعیان در چند چیز است :

۱-حسین علیه السلام با حق وخدا است، و حق با حسین علیه السلام است، واراده خدا بر این است که حق را بر باطل پیروز گرداند.

۲-یقین کامل امام حسین علیه السلام برحق بودن قیامش که ضد ظلم و جور و انحراف و دنیا پرستی بود.

۳-استمرار و پایداری و ایمان بی نهایت ذاتی امام حسین علیه السلام برای پیروزی بر دشمن و باطل علی رغم کمبود نیروی انسانی یا امکانات مادی.

۴-تفکر زندگی آفرین و حیات بخش و پویا ی امام حسین علیه السلام که با هرگونه ضعف و مرگ ظاهری و موانع برخورد

کرده تادرتاریخ زنده بماند، ولذا می بینیم که تمام جنگ هایی که هدفشان تعالی انسان و حقوق انسانی نبوده  نهایتاً نابود شده

اما نهضت امام حسین علیه السلام که برای اجرای عدالت وآزادی وحقوق انسان هاست پایدار می ماند.

۵-اعتقادکامل قلبی و عملی امام حسین علیه السلام به حقیقت کمال الهی و توحید و عدالت خدا بدون هرگونه شائبه و شک و شبهه و شرک و کفرو نیز اعتقاد او به معادو زندگی ابدی.

درنتیجه این اعتقادات راسخ در تفکرو استراتژی یا برنامه راهبردی امام حسین علیه السلام وبا وجود گروه اندک و ﻣﺆمن

(۷۲ تن)در مقابل گروه های ظاهراً زیاد و سیاهی لشکر(۳۰۰۰۰ دشمن یزیدی) اما بی ایمان و بی یقین و مشرک و دنیا پرست ؛ اراده حق براین قرارگرفته است که حق و مظلومیت جاودانه و مستمر و حیات بخش باقی بماند، و باطل با همه ی زرق و برق و تبلیغات و قدرت و پول و امکاناتش ذلیل و نابود شود.

و ما این حقیقت را هرسال بیشتر و باشکوه تردر احیای شعائرحسینی در تمام جهان و بخصوص در اربعین حسینی مشاهده

می کنیم.

ولذا هرقدرتی در کل تاریخ چنانچه با این استراتژی وراهبرد حسینی هم مسیر نباشد محکوم به نابودی است، وآنچه می ماند همانطور که قرآن فرمود: (و اﻣﺎ ماینفع الناس فیمکث فی الارض) (رعد-۱۹) آنچه برای کمال بشر مفید است ماندگار می شود.

ذیلا کوتاه سخن شبهاتی که معاندین درباره امام حسن و امام حسین علیهما السلام وارد کرده اند پاسخ داده می شود.

دانلود نسخه کامل و pdf کتاب حقیقت چیست ۵