استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

از ام سلمه همسر رسول الله (ص) منقول است: از رسول خدا شنيدم که فرمود: هرکس علی (ع) را دشنام دهد خدا را دشنام داده و هرکس به خدا دشنام دهد جهنمی است.

معاوية بن ابی سفيان توسط عمر بن الخطاب به حکومت شام منصوب شد و تمام تلاشش اين بود که نام رسول خدا (ص) را در اذانها محو کند و با سنت رسول الله (ص) و اهل بيت ايشان : دشمنی کند. معاوية بن ابی سفيان و پدرش پس از فتح مکه با کراهت و نفاق اسلام آوردند و همواره مخالف رسول خدا (ص) و امام علی بن ابی طالب بودند. معاويه اساس حکومت پادشاهی و قوميت عربی را بنيان گذاری کرد، و او پس از پدرش اولين کسی بود که دشمنی و کينه ی رسول خدا و خاندانش را در دل داشت و انتقام جویی می کرد. اين در حالی است که پيامبر اکرم (ص) به امام علی(ع) فرموده بودند: “يا علی جز مؤمن تو را دوست نمی دارد، و جز منافق تو رادشمن نمی دارد ” و لذا معاويه بر اساس اين حديث منافق بود، و معاويه را عمربن الخطاب در شام نصب کرده بود.معاويه جنگ ها عليه امام علی (ع) به راه انداخت و عمار بن ياسر را به قتل رساند، درحالی که پيامبر (ص) در حق عمار فرموده بود: “عمار را گروه جنايتکار و ظالم می کشند، یعنی معاويه قاتل و ظالم است”.

دانلود نسخه PDF کتاب حقیقت ۳