استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

حقیقت چیست ۷
۰
پيش ازآغاز بحث پيرامون توسل شفاعت لازم است با اهداف مخالفت ها و شبهات وهابيت آشنا شویم .

۱-نابودی آثار رسالت پیامبر اصالت های باقی مانده ادوران پيامبر اسلام صلی الله علیه و آله به گونه ای که هيچ اثر ملموسی باقی نماند، البته همه اين کارها درپوشش به اصطلاح توحيد مبارزه با شرک است ! .

۲- نابود کردن کليه قبور صحابه پيامبر و شخصيت های اسلامی ، و در نتيجه زمينه سازی برای سلطه استعمار جهانی .

۳- پائين آوردن مقام انبياء و اولياء بعنوان اين که آنان بازگو کننده پیام الهی بودند و با مرگ آنان رسالتشان پايان يافته است و پس ازمرگ کاره ای نيستند! .

نتيجه اين مي شود که آئين اسلام به صورت آئين خشک و مرده پرستی شناخته شود و ارتباط مسلمين با مبانی و ريشه هايشان قطع شود و از اسلام جز کتاب و نامی باقی نماند ، و نيز با اين تکفير و تحريم های وهابيان زمينه تفرقه در ميان مسلمين ايجاد شده و فرقه های مصنوعی زيادی ايجاد شده و مسلمين به جای اينکه دشمن اصلی را بشناسند و در مقابل آنها قرار گيرند، به جان يکديگر بیفتند یعنی تفرقه بینداز و حکومت کن.!

دانلود نسخه pdf