استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن
حقّ حسين بر همه واجب است
حق حسين حقی است که بر همه واجب است واين حق را همه مسلمانان بايد پاس بدارند و ادا کنند .
خدا در قرآن می فرمايد: ” قل لا أسألکم عليه أجرﴽ الا المودة فی القربی”[۱].
(بگو ای پيامبر من در مقابل اين رسالت مزدی از شما نمی خواهم فقط از شما می خواهم که أهل بيت مرا ياری کنيد) .
در اين آيه شريفه همچنانکه در قبل آمد خدای متعال در مقابل رسالت عظيم پيامبر فقط يک مسئله را از مسلمانان طلب نمود و آن به موازات أهميت رسالت مهم است و آن اظهار و ابراز محبت به أهل بيت پيامبر بود و اين مسئله با شاد بودن در شادی آنها و غمگين بودن در غم آنهاست. و ابراز غم که ريشه در محبت به آنها دارد درجات متفاوت دارد و به تناسب معرفت به آنها انسان ، آن أجر و مزد مطلوب در مقابل رسالت را بهتر و ارزشمندتر أدا می نمايد .
اين مطلب از حديثی که از سوی امام صادق (ع) روايت گرديده به وضوح آشکار است و اين حديث چنين است :
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن داوود، عن الحسين بن محمد بن علان، عن حميد بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يزيد، عن علّي بن الحسن، عن عبد الرحمان بن كثير قال: قال أبو عبدالله(ع) : “لَو أنّ أُحدكم حجّ دهره ثمّ لم يزر الحسين بن علي لكان تاركاً حقاً من حقوق رسول الله(ص)لأنّ حق الحسين فريضة من الله تعالی واجبة علی كل مسلم “ [۲].
حضرت صادق (ع) فرمودند، اگر هر كس از شما عمرش را در رفتن به حج سپری كند ولی حسين بن علي (ع) را زيارت نكند، حقی از حقوق رسول خدا  ۹را ترك كرده است. زيرا حق حسين از سوی خدا بر هر مسلمانی واجب گشته است .
پس نتيجه می گيريم که اسلام فقط نماز و روزه و حج نمی باشد و أدای حق أهل بيت نيز واجب است و حق حسين بن علی که همه وجودش را برای اسلام و حفظ آن داد بر گردن همه مسلمين است و آن حق بايد أدا گردد، که با انجام شعائر او به کماله و تمامه و با ابراز محبت به او آن حق أدا می گردد. و خوف ضرر و يا وقوع در آن و يا ترس از دشمن و تمسخر او نمی تواند جلوی عمل به اين حق را بگيرد و اين مسئله از روايات قبل و اين دو روايت پيداست :
قال الراوي: سمعت أبا عبد الله(ع)يقول: ” من أتی قبر الحسين(ع)ماشيا کتب الله له بکل خطوة و بکل قدم يرفعها و يضعها عتق رقبة من ولد اسماعيل و من أتاه بسفينة فکفت بهم سفينتهم نادی مناد من السماء طبتم و طابت لکم الجنة”[۳].
راوی از حضرت صادق (ع) نقل می کند که فرمود: هرکس به زيارت قبر حسين (ع) برود در حاليکه پياده باشد خدای متعال به ازای هر قدمی که بر می دارد و می گذارد آزادی فردی از فرزندان اسماعيل را برای او در نامه عملش می نويسد، و هر کس به زيارت قبر او رود در حاليکه سوار بر کشتی باشد و آن کشتی غرق گردد، مناديی از آسمان ندا می نمايد خوش آمديد و بهشت بر شما گوارا باد .
و در جای ديگر راوی نقل می کند :
قال لی أبو عبدالله(ع): ” تزورون الحسين (ع) و ترکبون السفن؟ فقلت: نعم. قال: أما علمت أنها اذا انکفأت بکم نوديتم ألا طبتم و طابت لکم الجنة “[۴].
راوی می گويد حضرت صادق (ع) به من فرمودند: آيا حسين (ع) را زيارت می نمائيد در حاليکه با کشتی سفر کنيد؟ عرض کردم بله. حضرت فرمود: آيا می دانی که اگر کشتی واژگون گرديد و غرق شديد به شما ندا می رسد خوش آمديد و بهشت بر شما خوش و گوارا باد .
پس حتی مرگ و نابودی نمی تواند مانع ادای این حق گردد و انسان تا آخرین نفس باید در احیاء شعائر اهل بیت عصمت و طهارت و بخصوص احیاء شعائر امام حسین (ع) بکوشد و آنرا به انجام رساند تا حق اهل بیت و ابی عبد الله (ع) را اداء کند که آن حق وظیفه ایست که بر گردن تمامی مسلمین می باشد .

 


[۱] سورة الشوری : ۲۳ .
[۲] وسائل الشيعة ۱۰ : ۳۳۳ أبواب المزار ح ۱ .
[۳] کامل الزيارات باب ۴۹ باب ثواب من زار الحسين راکباً و ماشياً ح ۹ .
[۴] کامل الزيارات باب ۴۹ باب ثواب من زار الحسين راکبا و ماشيا ح ۱۰ .