استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

حس استقلال طلبی همسرتان را اشباع کنید :

خداوند متعال چنان انسان ها را آفریده که ضمن اجتماعی  بودن ، (استقلال دوست) هم هستند.استقلال فردی، خانوادگی ، عملی، فکری و مالی ، حس (مختار بودن) و اختیار داشتن هم مطلوب هرانسان است.حس اختیار داشتن و آزادی در نهاد  آدمیان نهادینه شده است و گاه تا پای جان برای حفظ آن مایه می گذارند.

استقلال خانوادگی:

هر پسر و دختری که ازدواج می کنند دوست دارند مستقل و مختار باشند و کسی در زندگی  شان دخالت نکند.

پیشنهاد مشاورین خانواده این است که :

۱-زوج های جوان در آغاز زندگی مشترکشان، اگر خانه مستقل ندارند، جایی را برای اجاره حتی کوچک تهیه کنند و صبر کنند تا خانه دار شوند و بهتر است با خانواده مرد یا زن زندگی نکنند تا خدایی ناکرده دخالت  یا جسارت و اختلاف ایجاد نشود.

۲-اگر به هردلیل نتوانستند جایی را اجاره کنند و مجبور شوند در خانه  والدین زن یا مرد زندگی را آغاز کنند، باید محل زندگی در طبقه ای مستقل باشد که درب خانه مسقل باشد.

۳-اگر به هردلیلی مجبور شدند با والدین یک جا  زندگی را آغاز کنند.با دیوارکشی مصنوعی، کمی استقلال ظاهری ایجاد کنند ، سفره غذا و حمام و سرویس و غیره هم جدا شود و مخارج زندگی جدا و مستقل باشد ، البته گاهی به مهمانی یکدیگر بروند.

فقط حریم و حرمت های همسران و والدین بسیار گرانبهاست. و شکستن حریم ها حرام است  و اگر شکسته شود ترمیم آن سخت است.

نکته:  هرکدام از همسران نباید توقع داشته باشند که همسر وی همانند وی فکر کند و سلیقه او را داشته باشد و احساس و علاقه هایش مثل او باشد.چون خلقت الهی و از آیات خداوند این است که هر فرد نظام مغزی، اندیشه ، سلیقه و جسم و روح و… متفاوت باشد.یعنی تنوع خود موجب تکامل است.یکسانی و یکنواختی موجب رکود وجمود می شود.

بسیاری از مجادله و نزاع و اختلافات همسران و افراد خانواده ، ریشه در تفاوت شخصیت ایشان دارد، اما نه به سبب اصل تفاوت شخصیت ، بلکه  به دلیل استقلال قائل نشدن برای شخصیت یکدیگر است.

پس این حس استقلال هریک از همسران توسط دیگری باید محترم و به رسمیت شناخته شود و شخصیت و حریم و حقوق هر فرد  باید محترم باشد، اگر چنین شد دیگر جایی برای جدال و دعوا باقی نمی ماند.

برخی از گونه های استقلال

:  (از کتاب :فرهنگ خانواده-علی اکبر مظاهری-نشر نورالزهرا-قم-صفحه ۱۲۷)

۱-استقلال اندیشه: انسان موجودی اندیشمند است و در اندیشه خویش ، صاحب استقلال است.این امتیاز را نباید از انسان گرفت.

۲-استقلال عقیده:انسان بی عقیده مستقل،  وجود ندارد،اگر باشد انسان نیست.آدمی چون آدم است، محترم است.

البته راه اصلاح و تصحیح عقاید آدمیان ، همواره گشوده است.

۳-استقلال سلیقه: به تعداد افراد بشر ، تعدّد سلیقه وجود دارد،و هر انسانی دارای سلیقه مخصوص به خود است.

۴-استقلال اخلاقی وسیاسی وفرهنگی و… هم جز وخصوصیات انسان است.

 

مدیریت بحران: چگونه در مواقع بحرانی خانواده را مدیریت سالم کنیم؟

الف-پذیرش تفاوت دیدگاه ها:

هریک از زوجین ، به دیدگاه همسرش احترام بگذارد ، و با مدارا ب آرام سازی تنش ها بپردازد و با افزایش سطح تحمّل خویش ، از درگیری بپرهیزد.

ب-مذاکره آرام:

گاهی یکی از همسران دیدگاهی دارد و یا مطلبی می داند و یا باید توضیحاتی بدهد که برای همسرش آشکار و شفاف نیست.باید طرف دیگر اجازه بدهد تا همسرش توضیح  دهد و فاصله نظر ها کم شود.

پس زن و شوهر باید یک گفت و شنود آرام و مذاکره صبورانه داشته باشند.

اگر به نظرات یکدیگر نزدیک شدند  چه بهتر؛ اما اگر چنین نشد ، دیگر بحث را ادامه ندهند و نزاع نکنند ، بلکه هر یک نظر خود را حفظ کنند.

ج-عدم  تحمیل ناروا:تحمیل نظر خود به دیگران  یا همسر بسیار زشت است و نشانه استبداد است.اما سعه ی صدر و گشادگی سینه  و تحمل نظر مخالف  نشانه بلوغ فکری و فرهنگی است.

تفاوت  دیدگاه  ها ، نقصانی برای زندگی مشترک نیست، آنچه به زندگی لطمه می زند،تحمّل نکردن نظر مخالف  و تبدیل  آن به جدال  و دشمنی است.

حتی اگر یکنفر موافق یک مرجع یا یک کاندیدایی باشد و دیگری طرفدار دیگری اگر اختلاف نظر ها و روش ها  آن مراجع یا  کاندیدا ها ضدیت زیادی بایکدیگر نداشته باشند، هر شخص در خانواده می تواند رأی خود را به شخصی بدهد و یا مرجع خاصی داشته باشد.

همانگونه که خداوند فرموده : لا اکراه فی الدین” هر فرد  باید آزاد  باشد که راه وروش خود را انتخاب کند و حتّی شیوه های دینی اجباری نباشند.