استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن
حُرمت امام حسين عليه السلام مانند حرمت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم است
احمد بن حنبل در مسند از ابوهريره نقل مي­کند که پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم بر ما وارد شد و حسن و حسين (عليهما السلام) با او بودند در حاليکه يکي بر روي يک شانۀ پيامبر و ديگري بر شانۀ ديگر بود يکبار يکي را مي­بوسيد و يک بار ديگري را مي­بوسيد تا اين که به ما رسيد. فردي از بين ما عرض کرد: يا رسول الله شما اين دو را دوست مي­داريد؟
پس پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: من أحبهما فقد أحبني و من أبغضهما فقد أبغضني. (هر کس که اين دو را دوست داشته باشد مرا دوست مي­دارد و هر کس اين دو را دشمن مي­دارد مرا دشمن داشته است.)[۱].
اين حديث دلالت دارد که دشمنان حسين عليه السلام و قاتلان حسين عليه السلام دشمنان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم هستند و مسلماً دشمن پيامبر دشمن خداست و لعن او و برائت از او واجب است.

و در مستدرک حاکم از ابوهريره نقل گرديده شده است که پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم فرمودند: من أحبهما فقد أحبني و من أبغضهما فقد أبغضني. (کسي که حسن و حسين عليهما السلام را دوست بدارد مرا دوست داشته است و کسي که آن دو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است.) [۲]

 


[۱] الرسول المصطفي و الشعائر الحسينيه الشيخ باسم الحلّي ص ۱۷۰ و مسند أحمد ۲: ۴۴۰
[۲] مستدرک حاکم ۳: ۱۷۱