استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

سؤال : چرا برخی از جوانان دین گریز شده اند؟

پاسخ:

۱- وارد کردن خرافات در دین

۲- جهل و نا آگاهی برخی مبلغان دین

۳- عملکرد غلط بعضی مسئولین یا افراد مذهبی

۴- تضاد دین ، مذهب و تجدد

۵- تبلیغات سوء مخالفان مذهب

۶- برداشت غلط از مفاهیم مذهبی

۷- تک بعدی دیدن دین

۸- غرق شدن در شهوات و دنیا

جهل ونا اگاهی دینی: بسیاری از جوانان اطلاعات کافی از دین و اصول عقاید و احکام و اخلاق  پاک و روش زندگی معصومین ندارند و برعکس فقط یکسری معلومات فیزیک ، شیمی و ریاضی و کلیات تاریخ و زبان و غیره خوانده اند، تازه کاش زبان خارجی را هم طوری آموزش می دیدند که می توانستند مثل هندی ها انگلیسی صحبت کنند ، حتی در آموزش معلومات هم نقص هست و لذا برای مثال اگر بخواهند به کشور خارجی بروند باید یکسری کلاس زبان بروند و یا چندسال در کشور خارج اقامت کنند تا یاد بگیرند. اما از نظر معلومات دینی آنفدر ضعیف اند که اگر کسی از مسائل ساده دین از آنان پرسیده شود  قادر به رفع شبهه یا تعریف مسئله ای نیستند ، شاید هم بخشی از آن ناشی از ضعف برنامه ها و آموزش های مسئولین  فرهنگی مختلف باشد.

-عملکرد غلط افراد مذهبی:

عملکرد  و گفتار اخلاق و موضع گیری های متناقض برخی مسئولین یا افراد مذهبی و اشتباهات آنها گاه به گونه ای است که جوانان از دین  دل زده می شوند و می گویند اگر دین است پس خداحافظ دین؟!مثلاً در شیوه امر به معروف یا نهی از منکر بسیاری از مسئولین  شدت عمل دارند که اثر معکوس دارد، یا بعضی از مردم نظافت و آراستگی ندارند، یا پدر و مادری به زور نماز و دین را می خواهند به اولاد بخورانند و این اعمال بر خلاف سیره ی ی  ائمه اطهار علیهمالسلام  است.

البته جوانان عزیز باید درک کنند که خطای برخی افراد مذهبی یا مسئولین و برخورد ها و شیوه ها و سلیقه های شخصی دینی نباید موجب بدبینی نسبت به اصل دین شود، همانگونه که اگر یک یا چند مأمور بهداشت، به نام بهداشت کار خطایی می کند، نباید از اصل بهداشت متنفر شویم.ما وظیفه داریم اصل دین را از کلام معصوم بگیریم. ..

-تضاد مذهبی و تجدد گرایی:

کسانی که با مذهب مخالفند قصد به انحراف کشیدن جوانان را دارند و البته ریشه ی آن  از استعمار خارجی منشأ دارد که در فیلم ها و شبکه های تلویزیونی بیگانه و هدایت شیطانی آنان منشاء دارد ..

مثلاً تبلیغات آنان  بیشتر در جهت بی حجابی، لاابالی گری، آزادی های ظاهری او فراطی، شهوت پرستی، دنیا گرایی و…است.اما جوانان  عاقل و بالغ فریب غرب پرستان را نخورده و یقین دارند که غرب می خواهد با دنیا پرستی و هوی پرستی  به جای خداپرستی اصالت و هویت ملی آنان را نابود کند.و دین را با پیشرفت های علمی و آزادی و…مخالف نشان دهد.

اما در اخبار هرروز می توانید آثار بی بندوباری وآزادی های صوری برخی کشورهای غربی را بخوانید وبرای مثال آزادی در حمل سلاح شخصی هر روز موجب کشتارهای شخصی وانتقام جویی گروهی در غرب می شود که خلاف عقل وانسانیت وپیشرفت است.

آنان با تربیت تروریست های مرتجع وخشن وضد انسان ها وکشتار بی گناهان مسلمان وتفرقه بین سنی وشیعه و..اسلام هراس می کنند،درحالی که اسلام  با تمام این وحشی گری ها مخالف است ودین محبت و رحمت است.

-غرق شدن در شهوات و دنیا پرستی:

مشغول شدن به زشتی ها و شهوات نفسانی و مد پرستی و تقلید کورکورانه از فرهنگ بیگانه از طریق تهاجم فرهنگی و ماهواره ها و…از جمله عوامل دوری از ایمان و ارزش های دینی است.

لذا جوانان عزیز و مردم با فرهنگ فریب برنامه های شیطانی بیگانگان را نمی خورند و حق و باطل را قاطی نمی کنند، زیرا می دانند که دوری از مذهب خدایی،موجب  افزایش گناه و ظلم و زشتی ها می شود و حق مخدوش شده  و هرباطلی حق جلوه می کند و اگرچه برای مدتی ظاهرا کیفش کوک است اما نهایتا و ناگهان به دره ی سقوط پرتاب می شود و به شدت حسرت می خورد که چرا از اتوبان و صراط مستقیم  هدایت منحرف شده است؟!.بیگانگان به تدریج و گام به گام در فطرت پاک جوانان نفوذ کرده و با تغییر تدریجی فرهنگ و عقاید پاک آنان، مردم را شستشوی مغزی کرده  تا عاشق ظاهر سازی های غرب شوند و دین گریز شوند و فکر کنند پیشرفت های غرب حاصل بی دینی است، درحالیکه بیشتر دانشمندان غربی ، متفکرین و نخبگان ایرانی و شرقی هستند که مهاجرت کرده اند.و غرب را به پیشرفت های صنعتی رسانده اند .