استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

تکالیف و وظایف شیعیان در زمان غیبت امام زمان علیه السلام چیست ؟

۱- معرفت و شناخت حضرت : شناخت ویژگی های حضرت وعلاپم ظهور ایشان .

۲- انتظار فرج و آمادگی با معرفت و عمل صالح ودعا برای حضرت وانتار مثبت .

۳- محزون بودن از فراق حضرت و بیاد ایشان بودن و در فکر لقای حضرتش بودن .

۴- صدقه دادن برای سلامتی حضرت و مقدم دانستن خواسته های امام زمان علیه السلام بر خواسته های خود .

۵- قیام هنگام خواندن یا شنیدن نام قاءم برای احترام به حضور ایشان

۶- سعی در اصلاح جامعه و خود و امر به معروف و نهی از منکر با شرایط آن . البته خودسازی مقدم بر دیگر سازی است .

۷- رسیدگی به امور مسلمین

۸- مطالعه احادیث و روایات و آیات قران در شان اپمه و امام زمان علیه السلام و زندگی نامه آنها

۹- مراقبت بر افکار و ا عمال و گفتار خود و یقین دانستن که خدا و امام زمان علیه السلام ماقب اعمال ما هستند و از تو غافل نیستند و تو هم از آن ها غافل نباشی .

۱۰- خواندن دعای عهد هرروز و تجدید عهد با حضرت

۱۱- گاهی برای امام زمان علیه السلام دو رکعت نماز بگزاری و برای ایشان دعا کنی و دشمنان حضرت را لعن کنی .

۱۲- زیارت اپمه را در روزهای هفته مرور کنی

۱۳- دعای ندبه وآل یاسین ودعاهای حضرت وکلمات ایشان هر هفته و…

۱۴- خواندن زیارت عاشورا و جامعه ونافله به نیابت از حضرت

۱۵- زیارت و حج رفتن به نیابت از حضرت حجت

۱۶- استمداد از حضرت در گرفتاری ها وخواندن نماز استغاثه به حضرت

۱۷- آماده کردن خود از نظر فکری و عملی و ظاهری و باطنی و اخلاقی و اصول عقاید و عمل به واجبات و ترک محرمات و ….برای ظهور امام زمان علیه السلام .

۱۸- استقامت در حفظ دین و تحمل سختی ها و تقیه و

۱۹- پرهیز از دنیا گرایی و دلبستگی و زرق و برق دنیا …

۲۰- ترجیح آخرت بر دنیا و کار برای رضای حق و آبادی آخرت

۲۱- موضع گیری در برابر بدعت ها وظلم ها و اصلاح کج روی ها ووو

۲۲- تا جای امکان جلوگیری از اشاعه گناهان با عمل و الگو شدن در نیکی ها و پاکی ها و با تذکر به بهترین شیوه