استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

عنوان

مفهوم تولی و تبری در شیعه و تکالیف و مرزهایی مکلف

استاد راهنما:

حجه الاسلام و المسلمین رضا محققیان

پژوهشگر:

هاجر یادگاری

شماره تحصیلی:

۸۹۱۴۷۱۵۲

چکیده

پژوهش حاضر بر روی دو حکم مسلم دینی که از فروع دین محسوب می گردد به بحث و بررسی پرداخته است. تولی و تبری به معنای دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خداست که لازم است هر مسلمان بر اساس آموزه های قرآنی و مکتب اهل بیت علیهم السلام به آن بپردازد. با توجه به بررسی های به عمل آمده هم در قرآن و هم در آموزه های روایی اهل بیت علیهم السلام و هم در سیره ی رسول اکرم و اهل بیت اسلام لزوم رعایت این دو فرع دینی آورده شده است. در این پژوهش به بررسی معنا و کاربرد اصطلاحی تولی و تبری و سپس جایگاه آن در قرآن و روایات و چگونگی ظهور و بروز آن و جایگاه تقیه در تبری پرداخته خواهد شد.

در ابتدا کلیات بحث عنوان شده است و در باب فروع دین و معنی تبری و تولی نیز نکاتی کلی و مفهومی ارائه شده است. همچنین به ضرورت و اهمیت پرداختن به چنین بحثی اشاره شده است. بدین صورت که اعلان برائت و اظهار ولایت تمایز بخش هویت و شخصیت دینی هر فرد مسلمان و معتقد است و بدون این گزینه نمی توان وی را از دیگر افراد بازشناسی کرد. همچنین اهداف تحقیق مشخص شد و با اشاره به پیشینه ی تحقیق برخی از پژوهش های مرتبط با پژوهش حاضر معرفی شد که هرکدام از آن ها قسمت هایی از مبحث تولی و تبری را روشن سازی کرده اند و این پژوهش سعی می شود در راستا و کامل کننده ی پژوهش های پیشین باشد وسپس به مفهوم شناسی بحث و غور در لغت و مفهوم هر لغت پرداخته شد.

در فصل دوم در باب حکم تولی و تبری و جایگاه دینی آن دو مباحثی مطرح شد و لزوم و وجوب تبری با استناد از آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در زمینه ی لزوم و وجوب تبری و تولی نسبت به اولیاء الهی و مؤمنین نیز مورد تأکید قرار گرفت.

فصل سوم به بررسی آثار و فواید تولی و تبری در زندگی دنیوی و اخروی می پردازد و همچنین تلازم تولی و تبری را مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور که نمی توان صرفا یک قسمت را اتخاذ و قسمت دیگر را رها کرد و این دو کنار هم معنا و مفهوم می گیرند.

دانلود نسخه PDF کتاب تولی و تبری