استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

کسب تقوی گرچه صفت مشکلی است اما نا شدنی نیست . با تمارين مستمر انسان  می تواند از گناه  وظلم و زشتی ها و بدخلقی ها و رفتار های نا پسند و هرچه برای خود ودیگران نتیجه اش ضرر بدبختي و غضب خداوند است ، پرهیز کند و از خدا پروا کند یعنی از عدالت خدا بترسد .

اما .عدالت یعنی دوری از هرگونه افراط و تفریط یا زیاده روی و کوتاهی و کاستی در هر کار،  تا هر حرف و عمل با اعتدال و تعادل و انصاف انجام شود.

خداوند مهربان در بسیاری از کارها تکالیف و مسئولیت های زن را کم کرده و قدرت بدنی و روحی زن را در نظر گرفته و از مردان خواسته رعایت حال زنان را بکنند و از کارهای سنگین او را معاف دارند.البته دوران حاملگی و زایمان و به خصوص اگر طبیعی باشد برای زنان مؤمن بسیار دشوار و طاقت فرساست و مردان در این شرایط باید با محبت و حوصله و قدردانی گفتاری وعملی مسئولیت سنگین بچه داری و شوهر ىاري و خانه داري همسرانشان را جبران كنند.یعنی هم تقوای الهی و هم عدالت و انصاف را  در نظر داشته باشند.

امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد زنان فرموده  اند:

” فانّ المرأة  ريحانة و ليست بقهرمانه ”

همانا زن گل خوشبو است ، نه منبع قدرت و نیروی جسمی زیاد.(برای کار های سنگین)[۱]

امام صادق علیه السلام در مورد ارزش زنان پاک فرموده اند:

” اکثر اهل الجنة من المستضعفين النساء ، عَلِم الله ضعفّهن فرحمهّن”

بیشتر اهل بهشت از گروه ضعیفان زنان هستند، خداوند آکاه به ضعف آنان است و به این خاطر در معرض رحمت قرارشان داده است.

زنان هم باید توجه داشته باشند که مرد ها برای تهیه نفقه حلال ناچارند مسکن و پوشاک و خوراک پاک برای همسر وفرزندانش آماده کنند، و این امور با سختی و رنج  و سرما و گرما و کار و تلاش فراوان به دست می آید و لذا زن وظیفه دارد زمانی که همسرش از کار یا سفر برمی گردد با بهترین رفتار محبت آمیز ، به استقبالهمسرش برود  و فضای خانه را برای جلب عواطف شوهر، معطر سازد..همین صفات  و کار ها از تقوا عدالت منشأ می گیرد، یعنی لبخند رضایت و تشکر از زحمات  همسر (چه مرد و چه زن) برخورد محبت آمیز، از دو طرف باید انجام شود تا خانواده ای گرم  و صمیمی و با برکت و پایدار باشد.مرد مالک زن نیست تا دست به هرکاری و ستمی بزند و نیز زن هم صد در صد آزاد نیست تا هرچه دلش بخواهد بدون رضایت شوهر انجام دهد..

خداوند در قرآن و پیامبرش با گفتار و سیره حسنه شان برای مرد و زن در خانواده  تکالیف  خاصی گذاشته اند و چنانچه هریک از همسران  از این وظایف  خاص افراط یا تفریط یا ستم کنند ، مورد غضب  خدا واقع می شوند حتی اگر شب و روز نماز و روزه  و عبادت کنند.

هرکار زشتی چه با زبان یا عمل مثل آزار جسمی ، نگاه یا غضب، کم محلی کردن، خدایی ناکرده فحش و ناسزا دادن، تحقیر، عدم تمکین و هرگونه بدخلقی و ستم، انسان را از دایره هدایت و ایمان خارج می کند و به اتش غضب الهی نزدیک می کند.پس هر گونه ستمی ضد تقوای الهی و عدالت است.

امیرالمؤمنین علیه السلام  فرموده اند: ” بئس الزاد الی المعاد ، العدوان علی العباد”

بدترین توشه برای عاقبت  وآخرت انسان،ستم بر بندگان خداست.[۲]

رعایت تقوی در خانواده (عامل اساسی دوام خانواده سالم):

ریشه تقوی از ” وقی” است.

یعنی خودنگهداری ، پرواپیشگی، حفظ ظاهر و باطن خود  در برابر حرام ها و منکراست.با تمرین ترک گناه و مراقبت از نفس در برابر خلاف و گناه  و لذت های حرام.

 

زن وشوهر باتقوا:

مرد باتقوا:برای تأمین مخارج منزل وخانواده تنها به کسب حلال می پردازد و البته باید بداند که کدام کسب حلال یا حرام است و کم فروشی یا گران فروشی نمی کنند، با انصاف است.زمانی که از خستگی کار به منزل می آید ، مشکلات و خستگی ها را بیرون منزل  می گذارد وبا روی خوش ونشاط وارد منزل  می شود.به همسرش لبخند می زند وخسته نباشید می گوید.

اعتدال را در هرکاری رعایت می کند گاهی با زن واولادش گفتگو و تبادل نظر دارد، با آنان مشورت می کند و به گونه ای حرف می زند و عمل می کند که اهل خانه در آرامش باشند.

زن با تقوا: عفت و عصمت خود را حفظ می کند ، برای آسایش خود و شوهر و بچه ها در کارهای منزل همت دارد.خانه را کانون عشق و صفا، مهر و محبت، شور و شوق می نماید.

از همسرش در اموری که  خدا فرموده اطاعت می کند.از خشم وکبر با شوهرش پرهیز دارد.با اقوام شوهرش با مهرومحبت روبه رو می شود.از چشم هم چشمی پرهیز دارد، قانع  است وزیاد  از مادیات از شوهرش طلب نمی کند تا به رنج افتد.

 

[۱] وسائل الشیعه ،جلد ۲۰ صفحه ۱۶۸

[۲] میزان الحکمه ،جلد ۵ صفحه ۵۹۵