استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

از جمله صفات بسیار پسندیده که بسیاری از ناراحتی ها و کدورت ها را بین زن و شوهر و حتی اقوام و مردم از بین می برد ، صفت تغافل است. ما هر روز خطا های زیادی از مردم را در رانندگی و در خانه و شهر و غیره مشاهده می کنیم، باید عیب ونقص را ندیده بگیریم.

گویی شتر دیدی ندیدی! خود  را به فراموشی بزنیم، به شکلی که طرف مقابل یقین کند انسان از گناه و خطای او اطلاعی ندارد تا شخص خطا کار در آرامش روح زندگی کند.این صفت از عالی ترین حالات و صفات انسانی و روحی و بزرگواری شخصیتی انسان است.هرگز زن یا شوهر خطاهای یکدیگر را به رخ  هم نکشند ، زیرا باعث دشمنی شده و یا طرف مقابل تحقیر می شود.

امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمایند: “اِنّ العاقل نصفه احتمال.و نصفه تغافل “[۱]

نیمی از وجود عاقل تحمل و صبر و بردباری است ، و نیم دیگرش خود را به فراموشی زدن است.

عفو و گذشت و تجاهل (خود را به نادانی زدن) و تغافل (خود را به فراموشی زدن)و فرو خوردن خشم از صفات پیامبر اتعظم است که مظهر حسن اخلاق می باشد.

از جمله علل طلاق ها و آفزایش آمار طلاق همین بگو مگو های طولانی و مشاجره بیجا برای فرا فکنی و تقصیر دیگران انداختن است و نیز لجبازی و خشم و غضب از صفات جهنمیان است..

مؤمنین باید تمام تلاششان بر تمرین و تکرار و ایجاد  اخلاق زیبا و محبت و عفو باشد تا خانواده ها از تزلزل و و خدایی نکرده و طلاق و جدایی رها شوند و خانواده های ایمانی و قرآنی پیروی از سیرۀ محمدی صلی الله علیه وآله نمایند و خوشبخت دو جهان شوند.

 

 

 

 پوشاندن عیوب :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ  .  آنان برای شما لباس [عفافِ معنوی]، و شما هم برای آنان پوشش [عفافِ معنوی] هستید،[۲]

همسران باید  مراقب باشند تا با عیوب احتمالی همسرشان تغافل و چشم پوشی کنند ،  یکدیگر را سرزنش نکنند و بدانند در اسلام جستجوی عیوب دیگران گناه است .

عیب جویی و اظهار عیوب دیگران و همسر موجب پژمردگی روح و پرورش کینه می شود .

بهترین شیوه آنست که هریک ازهمسران  عیوب خویش را جسته و رفع کند .

کسی که نفس خود را هر روز محاسبه کند و به تدریج ضعف های خود را با دعا و تلقین و عمل رفع کند بتدریج اصلاح می شود .

برای افزایش روح صفا و صمیمیت در خانواده باید از خوبی های یکدیگر تعریف کنیم ، و سعی کنیم حرمت همسر را حفظ کنیم .

حفظ عیوب واسرار همسر و خانواده:

خداوند در قرآن می فرماید: “هُنَّ لباسً لکم وانتم لباسً لهنًّ”

همسرانتان لباس شما وشما لباس آنها هستید لباس از سرما وگرما  و خطرات حفظ می کند لذا زن وشوهر هم باید آبرو و حیثیت یکدیگر را حفظ کنند.

لباس زینت  است ، زن و شوهر هم باید با ادب و کمال خود نسبت به هم زینت بخش باشند و مایه سربلندی یکدیگر گردند.

لباس عیب ها را می پوشاند، زن و شوهر هم باید ستارالعیوب باشند و از افشای اسرار خانه و عیوب یکدیگر خودداری کنند.

رسول خدا فرمودند: ” روز قیامت  بدترین مردم مرد یا زن است که اسرار خانه اش را به همه بگوید”

 

 

[۱] میزان الحکمه ،جلد۷ صفحه ۲۶۸

[۲] بقره : ۱۸۷