استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

بسیار سؤال می شودکه مکتب تشیع چیست و چگونه تأسیس گشت و تفاوت آن با دیگر مکاتب به چه شکل و در چیست؟

و نیز سؤال می گردد که شیعه باید به چه صفاتی آراسته باشد و آیا هر کسی و هر شخصی که خود را شیعه گوید واقعا شیعه نامیده می شود یا نه؟

برای جواب به این سؤال باید بین تشیع به عنوان مکتبی که بسیاری در طول تاریخ برای مقاصد شخصی خود به آن متمسک و متوسل گردیدند تا چند روزی حکومت کنند مانند بنی عباس و حکومتهای پس از آن ، و تشیع به عنوان مکتب عقیدتی بر گرفته شده از سخنان پیامبر ۶ و حضرت علی ۷ فرق گذاشته و تفاوت قائل شد.

در طول تاریخ بسیاری خود را شیعه خواندند و حرکتهایی انجام دادند ولی هدف چیز دیگری بود!!!

دانلود نسخه PDF کتاب تشیع چیست، شیعه کیست؟