استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن
ترس از دشمن و خجالت
ترسها و شبهه ها و خجالت كشيدنها از دشمن جائز نيست. آيا در وقتی كه درغرب جشنواره پرتاب گوجه فرنگی و پرتقال به يكديگر دارند و فساد را در جامعه علناً ترويج می كنند وشوهای خجالت آور پخش می نمايند، ما بايد در ترويج دين خود و انجام شعائر مذهبی خود از غرب بترسيم و خجالت بكشيم ؟!
آيا آنها برای حضرت مسيح و در روز به صليب كشيده شدن ايشان ( دراعتقاد آنها ) خود را به ميخهای آهنين نمی آويزند و به خون آغشته نمی كنند ؟!
پس بدان ای برادر و خواهر كه غرب با تمام امكانات بدون ترس و وحشت و خجالت به ميدان آمده و جوانان و مردم را به سوی شيطان می كشاند، آنگاه ما مسلمانان و مواليان أهل بيت در طرح و بيان و نشان دادن افكار خود واهمه داريم !!!
تقويت راه حسين بن علی (ع) و شعائر آن بزرگوار و به ياد آوردن فاجعه روز شهادتش تقويت اسلام و مسلمين و بلاد اسلامی است و رضايت خدا و رسول خدا و أهل بيت عصمت وطهارت را در بردارد، و مسلماً سرفرازی در دنيا و آخرت را به همراه می آورد .
در قرآن کریم چنين آمده است : “لن ترضی عنک اليهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم قل ان هدی الله هو الهدی و لئن اتبعت أهوائهم بعد الذي جائک من العلم ما لک من الله من ولي و لا نصير”[۱].
(يهود و نصاری از تو راضی نمی شوند تا اينکه از آنها پيروی کنی…..)
و در جای ديگر می فرمايد: “و لقد أرسلنا من قبلک فی شيع الأولين، و ما يأتيهم من رسول الا کانو به يستهزئون”[۲].
(و ما رسولانی را قبل از تو برای ملتهای پيشين فرستاديم، و هيچ پيامبری نيامد مگر اينکه او را مورد تمسخر قرار دادند .
پس تمامی پيامبران مورد تمسخر قرار می گرفتند و استهزاء دين كار جديدی نيست كه ازآن واهمه داشته باشيم .

[۱]- سورة البقرة : ۱۲۰ .
[۲]- سورة الحجر : ۱۱ – ۱۰ .