استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

بعضی ها می گویند که شیعیان معتقدند حضرت صاحب الزمان علیه السلام در سرداب زیرزمین حرم سامرا مخفی شده است، آیا این شبهه صحیح است؟

پاسخ:این سؤال وشبهه ناشی از جهل است.شیعیان اعتقاد دارند امام زمان ومهدی موعود علیه السلام زنده است وبه امر خدا نه درسرداب سامرا واحیاناً مردم ایشان را دربعضی مناطق ومحافل می بینند اما نمی شناسند،کما اینکه برادران یوسف با او معامله وتجارت داشتند ولی او را نمی شناختند.شیعه معتقد است پس از غیبت صغری حضرت از حرم سامرا مخفی شدند وغیبت کبری آغاز شد.زیارت سرداب وحرم سامرا توسط شیعیان تبرک جستن به حضرت است.[۱]

 

[۱] الامام المهدی والیوم الموعود،الشیخ خلیل رزق صفحه ۲۸۳