استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

برخی از ویژگی های یاوران مهدی موعود را ذکر کنید:

پاسخ:

۱-  بینش عمیق نسبت به خداوند،معرفتی که بسیار استوار ومحکم است وهیچگونه تردید وشک وشرک وانحراف وسستی در آن نیست.

امام صادق علیه السلام در وصف یاران حضرت می فرمایند: ” آنان مردانی که گویا دل هایشان پاره های آهن (بسیار قوی) است ویقین به خداوند در عمق وجودشان پابرجاست”[۱]

آنان پیرو هوای نفس وثروت وجاه ومقام وشهوات خود نیستند.

۲-  شناخت عمیق وبا بصیرت امام زمانشان، نه فقط شناخت شناسنامه ای ،بلکه معرفت ولایت امام معصوم علیه السلام ،ومحبت واطاعت ایشان.

۳-  اهل عبادت وعبودیت خدا هستند.دردل شب از خشیت خدا ناله می زنند،وهمانند زنبوران زمزمه می کنند،شب ها شب زنده دارو روز ها روزه دارند.

۴-  عشق ومحبت آتشین نسبت به حضرت حجت علیه السلام دارند.از جان ومالشان در راه حفظ آرمان های مهدی موعود مایه می گذارند وفداکاری می کنند.

۵-  در اطاعت مولایشان همانند کنیزی که دربرابرمولایش فرمانبرداری می کند،مطیع است.

۶-  درشجاعت همانند شیران اند، اگر اراده کنند کوه هارا از جا برکنند(با اعجاز)

۷-  بردباری: در راه تحقق آرمان های جهانی امام مهدی علیه السلام تمام مشکلات ومصائب را برجان می خرند .

 

[۱]بحارالانوار،علامه مجلسی جلد۵۷ صفحه ۲۲۹