استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

روابط سالم  زن و مرد در جهت مصونیت  و امنیت خانواده وجامعه:

 

هم در قرآن وهم در روایات واحادیث ائمه اطهار علیهم السلام مباحث مفیدی درباره حجاب قرانی واسلامی آمده است.

برای نمونه در سوره احزاب آیه ۵۹ آمده وخداوند می فرماید: ” ای پیامبر به زنان ودختران خود وزنان مؤمن بگو :چادرهایشان را بپوشند (حجاب کامل داشته باشند) تا به عفت و پاکدامنی شناخته شوند و از اذیت وآزار (هوسرانان) مصون  بمانند.

 

پیامبر صلی الله علیه وآله فرمودند: ” زن عورت است ، و جلوه گیری و خود نمایی زن، زشت و ناروا است چناچه در خانه بماند، عفت و حجابش محفوظ خواهد بود،  و هنگامی که بدون حجاب کامل  از خانه خارج شود، شیطان سراسر وجود او را احاطه می کند”.[۱]عورت در اینجا یعنی هرچیزی که پوشش ان ضروری است.پس هم خداوند وهم رسول خدا وائمه اطهار علیهم السلام  هدفشان از برقراری حجاب محدودیت و زندانی کردن زنان در خانه نیست، بلکه برای حفظ حرمت و مصونیت خود زن است تا از دستبرد مفسدان در امان بماند و مقام بهشتی خود را حفظ کند.

 

حضرت علی علیه السلام هم در نهج البلاغه  می فرمایند: ” زنان را در پرده حجاب و پوشش حفظ کن تا نا محرمان او را ننگرند، زیرا حجاب زن  موجب سلامتی و پاکدامنی  آنان می شود، آوردن افراد غیر صالح در زندگی خود، خطرناک تر است از بیرون رفتن آنها از منزل، اگر می توانی کاری کن که زنان غیر تو را نشناسند. زن گل است (لطیف و آسیب پذیر) ، نه  قهرمان و کارفرما (نباید تأمین مخارج زندگی را به زن واگذار کرد، زن برای ان خلق نشده است)[۲]

 

پس بر طبق گفتارحکیمانه امیرالمؤمنین علیه السلام، جلسات مشترک خانوادگی و اقوام تاجای امکان باید از اختلاط نامحرمان کم شود، هوی و هوس های بیجا تحریک نشود و دلسردی در خانواده ها ایجاد نشود، و روابط نامشروع و شوخی های بی مرز کار را به جای باریک  نرساند وزندگی خانواده ها در آرامش روحی باقی بماند.

سؤال:وضعیت پوشش ولباس مناسب کدام است؟

پیامبرخدا صلی الله لیه وآله فرمودند: ” نابودی زنان امت من در ۲ چیز است:

۱-پوشیدن لباس نازک ( تنگ و کوتاه و…)

۲-استفاده از آرایش و زیورآلات برای نمایش خود[۳]

رسول خدا صلی الله علیه وآله  در مورد زنان فرمودن: ” زنان از شلوار برای پوشش پاها استفاده کنند(شلوار گشاد) تا از فساد حفظ شوند.”[۴]

 

-وضعیت پوشش زن  در منزل با با محارم چگونه باشد تا آرامش در خانه برقرار باشد ؟

دختران و زنان و مادران محترم وحتی پسران باید توجه داشته باشند که با اینکه اولاد یا برادر ، عمو، دایی، داماد، و خلاصه مردان محرم در محافل و منزل از نظرشرعی محرم اند،اما این مسئله موجب نمی شود که زنان آزادی بی حدو بی قید وشرط داشته باشند، و حتی با محارم هم نباید زیاد آرایش و جلوه گری داشته باشند، باید خط قرمزی باشدو اختلاط زیاد زن و مرد  هم عواقب خوبی ندارد و در فتوای علمای دین  هم هست که نظر کردن زن و مرد محرم اگر با لذّت باشد حرام است و باید پیشگیری شودو الّا عواقب وخیمی در پی دارد.

پس از هرعملی که موجب تحریک احساسات جوانان گردد و نتیجه اش فساد ایجاد کند باید پرهیز شود،و این دستورات اسلامی به نفع مردم و برای آرامش و سعادت بشر وضع گردیده است و ضد آزادی نیست آزادی هم باید معقول و حد واندازه داشته باشد تا به حوادث ناگوار کشانده نشود.نتیجه اینکه والدین و افراد محرم چه دختر و چه پسر در منزل لباس های مناسب شأن وحرمت دین و ایمان به خدا بپوشند، لباس هانباید تنگ وبدن نما وخیلی کوتاه و… باشد واز آرایش های غیر ضروری ومحرک باید پرهیز شود تا انشاالله خانواده های محترم با آرامش وپاکی زندگی کنند.

داستان واقعی زیر را بخوانید :

در بعضی مدارس ودانشگاه ها  وادارات وشرکت هاگروهی تورهایی ایجاد می شود واز دختران وپسران برای سفر های دست جمعی  وتفریحی مجرّدی  دعوت می کنند.

جوانی که بدون اطلاع از اوضاع بعضی تورهابا یکی از آن ها همسفر شده بود گفت: ساعت ۷ صبح یک روز در یکی از میادین حضور یافتم تا با توری که ثبت نام کرده بودم سفر کنم.وقتی اتوبوس ها آمدند متوجه سفر یک تور مختلط است.دختر دیگری که بی اطلاع از این نوع تورها بود گفت :من حجاب اسلامی داشتم،و داخل اتوبوس که شدم همراهان مرا مسخره کردند واز من خواستند چادرم را بردارم.در این تورها بین راه ها وپارک ها روابط دختران وپسران  و مصرف مشروبات الکلی برقرار بود.(البته در کاروان های به ظاهر زیارتی هم که یا مختلط است و یا دختران دبیرستان  ها را می آورند حوادث شرم آوری در شهر های مذهبی وغیره اتفاقاً می افتد.)[۵]

از آن طرف می بینیم که قرآن برای سعادت و پاکی جامعه ومردم می فرماید: “ای پیامبر

،به زنان مؤمن بگو…زینت ها وجمال خود را آشکار نسازند،جز برای شوهران خود (ومحارم…)[۶]

یک نمونه دیگر از بی حجابی وبدحجابی زنان:

مرد جوانی سراسیمه به نیروی انتظامی مراجعه کرد واظهار داشت همسرش به طورفجیعی کشته شده است! مأمورین در محل حاضر شدند ومشاهده کردند زن جوان لباس هایش پاره شده وبا ضرب کارد از پای درآمده است.پس از تحقیقات جوان مظنون بازداشت شد وبالاخره اعتراف کرد که آن زن با چهره آراسته وآرایش ولباس بدن نما رفت وآمد می کند،پس از چندبار که مزاحم او شده بود وزن مقاوت کرده بود بالاخره یکروز که در منزلش تنها بود از دیوار منزل وارد منزلش شده وقصد تجاوز وآزار زن را داشته وبا مقاومت زن روبه رو شده وبالاخره کارد از آشپزخانه برداشته وبه زن حمله کرده واو را کشته است!در این واقعه هولناک هم زن که خودآرایی کرده وهم شوهرش که …

پیامبراسلام صلی الله علیه وآله درباره فتنه های آخرالزمان واعمال زشت زنان ومردان  فرموده اند: “در آخرالزمان ،مردان خود را شبیه زنان(موهایشان را بلند می کنند وآرایش می کنند)وزنان خود را شبیه مردان می کنند(لباس های مردانه وکلاه و…می پوشندواسب ودوچرخه سوار و…می شوند.)خداوند اینگونه مردان وزنان را لعنت  می کند.”[۷]

زمانی که بعضی از دختران وزنان با بدن نیمه عریان،همرا با آرایش ، نازوعشوه،  ولباس های تنگ وکوتاه وتحریک آمیز در کوچه و خیابان ومحل کار ظاهر می شوند، در نتیجه مردان بیشتری را به خود جلب می کنند، و چشم های زیادی از مردان مجردو غیره مجرد را به سوی خود خیره می نمایند.معدودی از مردان اگر مؤمن باشند وغیرتمند با دیدن این صحنه ها ناراحت می شوند وبا عصبانیت عبور می کنند، و اغلب امر به معروف نهی از منکر نمی کنندویا اثری ندارد ویا اثر معکوس دارد.عده ای از مردان ضمن نگاه شهوت انگیز به زنان عروسک نما،به دنبال آنها راه می افتند تا ان ها را آزار دهند گاه حوادث ناگواری رخ می دهد.

پس پدرومادر وشوهر غیرتمند باید ناموسشان را با پوشش مناسب و وقاراز دستبرد وآزار نامردمان حفظ کنند واز حوادث بد پیشگیری کنند.تعدادی از جوانا که خودساخته نیستند،با دیدن صحنه های تحریک آمیز خود باخته می شوند وگاه عقل وهوش از سرشان می پرد،وحالتی شبیه جنون آنی پیدا می کنند، در این شرایط جوان دیگر به عاقبت کار نمی اندیشد وتنها هدفش آنست که اطفاء شهوت کند،گرچه به قیمت ریختن آبروی خود یا دختر تمام شود یا منجر به آزار وقتل شود.

زنان ودختران که با آرایش،ولباس های تحریک کننده بیرون می آیند مواظب باشند که با احساسات مردان مجرد وجوانان بازی نکنند والّا دودش به چشم خودشان می رود وپشیمانی بعد از وقوع حادثه سودی ندارد.

 

 

آیا بی حجابی موجب تحقیر زن  و بی حرمتی  او می شود:

از نظر روانشناسی ثابت شده که هرچه  دختر بهتر خود را بپوشاند، ووقار وعفت خود را رعایت نماید، نزد جوانا از حرمت بیشتری برخوردار است،و حتی برای ازدواج، جوانان اینگونه دختران را زودتر می پذیرند.

آلفرد هیچکاک می گوید: “من معتقدم زن باید مثل فیلم های رمانتیک ماهیت خود را کمتر نشان دهد، وبرای کشف خود مرد را به نیروی تخیّلی زیادی وا دارد،ونه اینکه همه چیزش را اول کار نشان دهد وخود را بی ارزش نشان کند.

وزنان باید خود را در معرض نمایش آزاد دیگران نمایش نداده، وبگذارند مرد برای کشف آنان بیشتر به خود زحمت بدهد.زنان شرقی قدیمی به خاطر حجابشان جاذبه و وقار بیشتری داشتند،ولی به تدیج با تقلید از غرب حجابشان کم شده وجاذبه جنسی شان کاسته شدو…”[۸]

ویل دورانت می نویسد:” آنچه بجوییم ودیر بیابیم عزیز و گران بهاست .خود داری از خودنمایی زن ،بهترین سلاح برای شکار مردان است.

مرد جوان به دنبال چشمان پر از حیاست وبی آنکه بداند،حس می کند این خودداری ظریفانه زن از یک لطف وجاذبه عالی خبر می دهد.[۹]

باز هم از قرآن درباره حجاب  :

در ایه ۵۹ سوره احزاب عبارت  (ذلک ادني ان يُعرفن ) یعنی پوشیدن حجاب کامل برای زنان مؤمنه علامت پاکدامنی وعفت وحفظ حرمت آنهاست تا درمیان زنانی که بی بندوبارندبه پاکی شناخته شوند.وحجاب کامل مرزی است که زنان با فرهنگ اسلامی وقرآنی را از ازنان بی هویت وغرب زده جدامی سازد.وعبارت (فلا یؤذین) برای آن است که زنان مورد آزار بولهوسان  قرار نگیرند.وقتی زنان کاملاً خود را پوشاند،دیگر چشم ها به طرف او خیره نمی شود واز خطرات در امانند،ومردم آن را به دیده احرتام می نگرندواما اگر ولنگار بود گاه مورد هجوم مردان آلوده  وهوسباز می شود وکمترین چیزز نگاه های آلوده مردان ومتلک گفتن آنهاست که حرمت آن زنان را از بین می برند.

سوره ی نور : ۳۰-۳۱  :   ” به مردان با ایمان بگو دیده های خودرا از نگاه ناپاک  فروگیرند (  چشم چرانی نکنند )  و عورت های خودرا از گناه حفظ کنند. وبه زنان با ایمان بگو دیده های خودرا از  نگاه  ناپاک فروگیرند و دامانشان را از گناه حفظ کنند وزینت ها( وزیبایی های )  خودرا  ظاهر نسازند و پوشش های خودرا بر گریبانشان بیفکنند و…. ودر آیه ۳۲ می فرماید :  زنان همانند دوران جاهلیت قدیم در ملاء عام خودنمایی  نکنند.

سؤال: آیا حجاب باعث حریصتر شدن مردان می شود؟

این حرف غلط است چون انسان غرایزی دارد که اگر تحریک شود آنقدر در اشباع آن پیش می رود وتنوع طلب است که سیری ندارد وتمام خط قرمز ها .حقوق بشر را زیر پا می گذارد.

اما ببینید در جوامعی که حجاب کامل تر حکم فرماست حرص مردان بیشتر نشده بلکه هوای نفس آنان کنترل شده است.

اما در غرب برعکس با اینکه موانع زن ومرد برداشته شده ومثلاً ازادی دارند حرص وتنوع طلبی مردان بیشتر شده وهرروز به دنبال ظاهری فریبنده تر وانواع مد ها از سوی زنان هستند وحوادث..

 

[۱] سنن ترمذی:جلد ۲۰ صفحه ۳۲۰

[۲] نهج البلاغه،نامه ۳۱

[۳] مجموعه ورّام جلد ۲ صفحه ۷۸

[۴]

[۵] روزنامه خراسان۱۷۸۰۴ و۱۷۸۲۱ تاریخ ۱۸/۱/۹۰ و۷/۲/۹۰

[۶] نور:۳۱

[۷] تفسیر نورالثقلین،جلد ۵ صفحه ۳۶

[۸] مسأله حجاب،صفحه ۵۵/کتاب پاسخ به پرسش های جوانان، اسدالله محمد نیا صفحه ۱۷۶

[۹] مسأله حجاب صفحه ۵۲