استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

مقدمه :

پس از پيامبران برای بزرگ که دارای کتاب و هدفهای بزرگ بودند ، بعد از آمدن ۱۲۴۰۰۰ پيامبر برای محيط های کوچک تر و زمانی که آخرين پيامبر خدا محمد مصطفی ( صلی الله عليه وآله ) به امر خدا آمد و مردم را از گمراهی و جهل به راه خدا هدايت کرد ، برای خود جانشين معرفی کرد تا راه پيامبر را ادامه دهد و اهدافش را کامل کند ، اين جانشينان آخرين پيامبر را امام می ناميم . امام يعنی رهبر و پيشوا .

امام کيست :

فرزند عزيزم ، آيا يک خانه ی بدون پدر يک خانه ی کامل است يا ناقص ؟ آيا يک کلاس بدون معلم ارزش دارد ؟ آيا يک مسجد بدون واعظ يا امام جماعت مسجد خوبی است ؟ آيا يک دبستان بی مدير و معاون مدرسه ای خوبی است يا ناقص ؟ آيا مشکلات و نيازهای دبستان بدون مدير حل می شود ؟ آيا يک اتوبوس يا سواری بدون راننده ای که خوب و آرام و مطمئن رانندگی کند به سوی هدف و مقصدش حرکت می کند ؟

عزيزم ، خودت هم می توانی مثال های زيادی را در نظر بگيری که در اداره و در سفر و در مغازه ها و همه جه شبيه اين مثال ها را فکر کنی .

و بالأخره به اين نتيجه مي رسی که اگر معلم يا مدير يا راننده يا پدر و مادر و يا کسانی که ما را به هدف درست هدايت کنند ، موجودات نباشند ، آن منزل يا جامعه و يا اگر هم حرکتی و جنبشی داشته باشد به مقصد نمی رسد و گمراه می شود .    پس امام و پيشوای معصوم و بدون خطا و عاقل و عالم که راه پيامبران را ادامه می دهد و دستورات خدا را انجام می د هد و دستورات خدا را انجام می دهد لازم است .

امامی که کامل باشد ، از نظر اخلاق خوب و خدا پرست باشد ، اعتقاد به قيامت و عدالت خدا داشته باشد ، حلال و حرام و احکام دين را بشناسد ، عالم ترين مردم باشد تا بتواند مشکلات مادی و معنوی و نيازهای مردم را برطرف کند ، اينگونه پيشوايی برای جامعه ضروری است .

 

سوال : ضرورت وجود امام معصوم به چه علت است ؟

  • کامل شدن انسان :

درست است که انسان ها عقل و قدرت تشخيص خوب و بد را دارند ، اما چرا شما می بينی که خيلی ها کارهای بد می کنند ، بی عقلی می کنند ، دنبال هوا و هوس های خودشان هستند؟ پس چرا با داشتن عقل باز هم به گمراهی می روند ؟ چون انسان فراموشکار و غافل می شود و بايد کسی باشد که دائما به او راه درست را از نادرست تذکر بدهد .

او را از نقص ها به کمال برساند . کسی باشد که بتواند کتاب خدا ، قرآن را خوب معنی و تفسير کند . پس امام معصوم تکميل کننده راه پيامبران برای رساندن و هدايت انسان ها به کمالات است .

اين از لطف خدای مهربان است که امام معصوم را معيّن کرده تا انسان ها را به هدف آفرينش برساند والّا با عقل تنها به هدف نهايی نمی رسند ، تازه خيلی ها را در زندگی می بينی که از عقلشان هم استفاده نمی کنند ! آنها فکر می کنند به دنيا آمده ايم تا بخوريم ، بخوابيم ، خوش باشيم ، کار کنيم ، پول درآوريم و باز بخوريم و بخوابيم ! و تفريح کنيم ؟ آيا اينست هدف آفرينش انسان ؟ !

دوست خوبم ، کمی فکر کن ، بيشتر مردم دنيا که از راه پيامبران و امامان معصوم دور شدند به گمراهی رسيدند و ظلم و جنايات در جهان بيشتر شد و از راه تکامل و عقل و عدالت دور شدند ، چون از دستور پيشوايان معصوم بيرون نکردند .

  • امام معصوم از دين خدا پاسداری می کند .

امام علی ( عليه السلام ) که امام اول شيعيان است در نهج البلاغه می گويد: “هرگز زمينی از حجت خدا خالی نمی ماند ، چه غايب باشد يا آشکار ”  اگر امام معصومی نباشد به مرور زمان دين منحرف می شود و عقايد و آداب و رسوم همه به بيراهه رفته و مردم گمراه می شوند ، حلال و حرام و گناه و ثواب و خوب و بد همه مخلوط می شوند و هيچکس نمی تواند کاملا و سالم به هدف و کمال انسان برسد

همانطور که اکنون در دنيا می بينيم ، بيشتر قدرت های بزرگ برای برگی ضعيف ترها جنگ ها براه می اندازند و دزدی و جنايات می کنند و سرمايه های آنها را می برند .

  • امام همانند قلب در بدن انسان است .

زمانی که قلبت در قفسه سينه می تپد خون را به تمام رگ های بدن و از آنجا به تمام سلول های بدن برای تنفس و تغذيه می فرستد . امام معصوم هم مثل قلب سبب فيض و برکات و هدايت مردم جهان و تغذيه معنوی و اميد بخشی ايجاد زندگی روحانی زيبا است اگر امام معصومی در منار انسان خا نباشد همانند آنست که بدنی قلب نداشته باشد ، نتيجه اين است که بتدريج می ميرد .

  • وجود امام معصوم برای اتمام حجت است .

يعنی اين که دل پاک . گفتار زيبا و اعمال و اخلاق نيکوی امام معصوم برای ديگران کع کارعای زشت و يا ظلم می کنند الگو و حجت است تا فردای قيامت کسی نتواند بگويد اگر خدا رهبری و الگويی را می فرستاد ما هر بهشتی می شديم .

  • امام معصوم برای مديريت اجتماع است ، تا همانطور که پيامبر اسلام و امام علی عليه السلام در دوره حکومت کوتاه خود نشان دادند.

به تمام رهبران دنيا ثابت کردند که می توانيد مثل ما عادل و خدمتگذار نردم باشيد .

سوال : امام معصوم جه صفاتی دارد ؟

۱- معصوم و بدور از خطا و گناه و ظلم است

۲- علم زياد دارد و تمام مشکلات و سؤال های بشر را جواب می دهد

۳- شجاع است و در برابر زورگويان داخلی يا خرجی قلطع است

۴- زهد دارد يعنی دل به دنيا نبسته است ، از هوای نفس و وابستگی به جاه و مقام و پول بدور است .

۵- بهترين اخلاق را دارد ، خدا هم در قرآن فرموده است :

پيامبر از اخلاق عظيم و زيبايي برخوردار بود ، نرمخو و ملايم بود .

سوال : آيا پيامبر اسلام جانشين برای خود تعيين نکرد ؟

دوستان شما که به دبستان می رود آيا نديده ايد که معلم کلاس برای نظم کلاس زمانی که خودش نيست مدبر يا معاون و نماينده ی کلاس تعيين می کند تا بچه ها را آرام کند و دستورات معلم را به آنها تذکر و نظم کلاس را برقرار کند ؟

آيا وقتی پدر در منزل نيست ، مادر مسئوليت نظم و برنامه ريزی و رسيدگی به خانه و اولاد و هدايت و راهنمايی آنان را برای سامان دادن امور خانه را ندارد ؟

آيا در اداره زمانی که مدير يا رئيس اداره به مأموريتی برود جانشين و معاون ندارد ؟ و رجا که فک کنيد به اين جواب می رسد که آری در همه اي موارد جانشين و معون و وزير و سرپرست ضرورت دارد . خوب حالا يک لحظه فکر کنيد آيا می شود پيامبر اسلام ( صلی الله عليه و آله ) رحلت نمايد و جانشين برای خود تعيين نکرده باشد ؟

اگر فرض کنيم که خدا و پيامبر اسلام (صلی الله عليه و آله) به فکر آينده ی اسلام و سرپرستی جامعه نبودند و جانشين لايقی تعيين نکردند ، چطور شد پس از رحلت و شهادت رسول خدا گروهی در سقيفه جمع شدند و با عجله خليفه ی اول برای رسول خدا درست کردند؟ و چطور شد ابوبکر به تنهايی جانشين برای خود تعيين کرد ، حتی شورا هم نکرد ؟ باز چطور شد که خليفه ی دوم با روشی ديگر برای خود جانشين تعيين کرد ؟ يعنی رسول خدا ( صلی الله عليه و آله ) و خداوند بزرگ به فکر جانشين و سرپرست برای هدايت جامعه نبودند ولی آن سه خليفه به فکر بودن ؟ !

آيا عقل بچه ها هم اين را می پذيرد ؟  پس جريان غدير خم که خيلی از علمای اهل سنت هم در کتاب هايشان آورده اند و در کتاب الغدير مرحوم علا مه ی امينی هم از کتب اهل سنت آمده ، چه می شود ؟

نتيجه : اين هم خدا و هم پيامبر خدا جانشين لايقی به نام علی بن ابی طالب عليه السلام را نصب کردند که از هم عالم تر و شجاع تر و با مديريت بود .

سوال : آيا درباره امامت در قرآن آمده است ؟

   آری دوستان من ، آيات زيادی در قرآن هست ، از جمله آيه تبليغ در سورة ( مائده آيه ۲۷ ) می فرمايد : يا ايها الرسول بلّغ ما اَنزل اليک من رّبک ….) ای پيامبر آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل به مردم برسان ، و اگر اين کار را نکنی رسالت را انجام نداده ای خداوند تو را از خطرات احتمالی مردم مصون می دارد ……                                                                     اين آيه در ماجرای غدير خم در آخرين حج پيامبر اتفاقا افتاد و پيامبر اسلام علی عليه السلام را رسما به جانشين خود نصب نمود .

امامت در سنت پيامبر اسلام ( صلی الله عليه و آله ) و احاديث :  

حديث غدير :

تاريخ نگاران اهل سنت و شيعه نوشته اند که در آخرين سال عر شريف پيامبر اسلام ، پس از بازگشت از حج در سرزمين نزديک حجفه بين مکه و مدينه و در منطقه غدير خم از سوی خداوند بر پيامبر اسلام ( صلی الله عليه و آله ) وحی آمد که بايد پيامی را به مردم برسانی . پيامبر مردم را جمع کرد و فرمود : ای مردم چه کسی از همة مردم نسبت به مؤمنين از خودشان سزاوارتر است ، همه گفتند : حدا و پيامبرش دانا هستند پيامبر فرمود : خدا مولا و سرپرست من است و من مولا و رهبر مؤمنينم ، و ( هر که من مولايش هستم ، اين علی مولا و رهبر و سرپرست اوست ) و سه بار تکرار کردند . و پس از ادای کامل پيام الهی و خطبه ، آيه ای بر پيامبر نازل شد که امر خدا آئين شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما نمودم .

پيامبر خدا در حديث تقلين هم فرموده که من در ميان شماا دو چيز گرانبها باقی می گذارم ، کتاب خدا و خاندانم را …. ايندو هرگز از يکديگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند . بدون شک علی عليه السلام از بارزترين افراد عترت و اهل بيت رسول خدا است . در غدير خم پيامبر دست علی عليه السلام را بالا بردند و فرمودند : ( اين علی با قرآن است و قرآن با علی ( عليه السلام ) از هم جدا نمی شوند تا در کنار کوثر بر من وارد می شوند .    پس قرآن و عترت ( خاندان پيامبر ) در کنار يکديگر است و از هر خطا مصون هستند و خاندان پيامبر هم مقام عصمت و پاکی دارند    نتيجه : اين می شود که پس از پيامبر اسلام با دستور خدا و وصيت پيامبر خدا ، علی عليه السلام و اولاد ايشان امام و خليفة حقيقی برای امت اسلام هستند   در حديث سفنية نوح هم پيامبر صلی الله عليه و آله فرموده اند : ( خاندان و اهل بيت من همچون نوح اند که هر کس به آن چنگ زند نجات يافته است ، و هر کس جدا شود غرق و گمراه می شود .

سوال : امامان دوازده گانه چه کسانی هستند ؟

از پيامبر اسلام صلی الله عليه و آله نقل شده که فرمودند : ( دوازده امير پس از من خواهند بود ، و همه ی آنان از قريش اند . )     سپس مردم دربارة اسامی امامان و جانشطنان پيامبر پرسيدند ، برای مثال نسل يهودی از پيامبر اسلام ( صلی الله عليه و آله ) دربارة جانشينان پيامبر پرسيد ، ايشان فرمودند : اول آنها علی بن ابی طالب عليه السلام است . و دو پسرانش امام حسن و امام حسين عليه السلام نُه (۹) فرزندش خواهند آمد و اسامی همه امامان را ذکر کردند تا امام مهدی را نام بردند ( ينابيع الموده ص ۴۴۱ ) و پيامبر قيد کردند که رهبران عادی و پادشاهان زمان امام نيستند و حتی ذکر کردند که آخرين امام ، مهدی موعود غايب خواهد شد تا زمانی معين .

سوال :حضرت مهدی عليه السلام کی خواهد آمد ؟              

خداوند به علل مختلف امام دوازدهم را مخفی از ديد بشر و ناشناخته باقی گذارده است تا روزی که صلاح بداند و ظاهر شود . البته امام مهدی در ميان مردم دنيا رفت و آمد دارند اما کسی ايشان را نمی شناسد .از جمله علل غيبت امام زمان ظلم و جور پادشاهان و مردم جاهل و ظالمين است و لذا امام آخرين بايد در امن و امان باشند تا وقت ظهور .

ديگر اين که تمام مردم جهان از هر عقيده و نژاد و صنفی بايد آزمايش خود را در عمل بدهند و افراد خالص و مخلص که ياران حقيقی حضرت هستند مشخص شوند . برای همه ی اصناف جهان اتمام حجت شود تا کسی ادعا نکند اگر آنان رهبر می شدند عدالت را اجرا می کردند . نيز از جمله علت ها اين است که همه مردم جهان از اوج گيری ظلم در تمام جهان خواستار نجات دهند ه ای شوند و از ستم ستمگران به ستوه امده باشند .

لازم بذکر است که در کتب زردشتيان ، هندوها ، و کتب تورات يهود ، و انجيل مسيحيان و کتب چينيان و مصريان و بيشتر اديان و اقوام جهان به نحوی ظهور انسان عدالت خواه که بشريت را از ظلم ها نجات دهد موجود است .

سوال : آيا در قرآن هم از ظهور حضرت مهدی عليه السلام آياتی آمده است ؟

آیات فروانی هم از نظر شيعه و هم اهل سنت در قرآن برای ظهور تفسير شده است . از جمله ( در سوره نور آيه ۵۵ ) خداوند عزيز می فرمايد : ( خداوند به کسانی از شما که ايمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند وعدة خلافت روی زمين را داده است ، همان گونه که افرادی را که فبل از شما بودند به حکومت و خلافت رسانده است ) . و سپس می فرمايد : هر گونه نا امنی تبديل به امنيت می شود .

و امام زين العابدين عليه السلام در تفسير آيه فرموده اند که اين آيه دربارة ظهور امام زمان مهدی موعود عليه السلام است .

پس نتيجه مي گيريم که هم قرآن و هم آخرت پيامبر خدا محمد مصطفی صلی الله عليه و آله جانشينان معصوم و پاک . کامل و با بهترين اخلاق الهی و روش های نيکو و مؤمنی انتخاب کرده و در روايات فروانی آنان را نعرفی کرده اند ، اگر چه متأسفانه پس از شهادت رسول خدا ( صلی الله عليه و آله ) بعضی از مهاجرين پيامبر را دفن نکردند و با عجله برای کسب مقام خلافت پيامبر به سقيفه رفتند و حق علی بن ابی طالب امير المؤمنين عليه السلام را غضب کردند و مردم مؤمن را به انحراف و گمراهی بردند و علی عليه السلام را ۲۵ سال خانه نشين کردند .