استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

بحث اقتدار مرد در خانواده :

مرد برای ایفای نقش مدیریتی خویش در نظام خانواده، باید مقتدر باشد ، البته اقتدار خردمندانه  و نه قلدرانه  و ستمگرانه.

حکومت بر دل ها:

زن ، مرد مقتدر را دوست دارد و از مرد ذلیل بدش می آید.؛ هیچ چیز نمی تواند جای اقتدار مرد را در قلب زن بگیرد؛ نه ثروت،نه شهرت، و دانش و مقام و…

زن مرد  دلیر می خواهد ،و فرزندان پدر مقتدر می خواهند.

فطرت انسان هم ، ذلت ناپذیر است.

حتی مرد برای تصاحب دل زن و کامجویی نباید حالت خاکساری و ذلت  کند، این هم برای برای زن نفرت انگیز است.

-روانشناسی زن:

از لوازم توفیق مرد در مدیریت خانواده ، شناخت روان و روحیات زن است.

زن دوست دارد در پناه مردی مقتدر زندگی کند و امنیت داشته باشد.و با اینهمه قلبی مردانه و مهربان ، جایگاه او باشد.

زن،عزم و رزم و عشق وبزم را یکجا می طلبد و آن را در وجود شوهرش می جوید.؛ ضعف مرد ، زن را بداخلاق و بی پروا می دارد.

آنچه زن دوست دارد، شهامت مهربانانه است، نه خشونت قلدرانه.

اوصاف و کردار قلدارمآبانه مرد، نه فقط زن را رام و مطیع نمی کند،بلکه او را به ستوه می آورد و به نافرمانی می کشد.

برای به دست اوردن اقتدار منطقی مرد چکار کند؟

۱-ورزش:

البته ورزش هم می تواند مادی و هم ورزش معنوی و تقویت ایمان  وروح باشد.

بهترین ورزش ها، کوهنوردی، ورزش های رزمی، شنا، تیراندازی که برای تقویت اقتدار لازم ترند.

۲-کمتر شوخی کنید:

خوش رویی، خوش گفتاری، مزاح لطیف پسندیده است؛ اما شوخی سبکسرانه از ارزش انسان می کاهد.سخنان غیر جدّی باعث می شود  دیگران آدم را جدّی نگیرند.

(آفة الهيبة مزاح) شوخی، آفت هیبت و شکننده  متانت است.

البته هرگز مرد را به  عبوسی، ترش رویی، سکوت زیاد و بد اخلاقی توصیه نمی کنیم.بلکه مرد باید باوقار، با متانت همراه با خوش اخلاقی باشد.

۳-وظایف مردان را خودشان انجام  دهند:

مثلاً خرید بازار وظیفه مرد است و کار و اشتغال دربیرون منزل وظیفه مرد است که باید نفقه بدهد.البته استثناء هست، گاهی هم با یکدیگر برای خرید های مهم می روند.

۴-به دیگران پیام اقتدار بدهید:

اگر مردی اسیر شکمش باشد و خود را نزد زنش ذلیل کند تا هر غذایی را که می خواهد بپزد، در حقیقت به همسرش پیام داده که من از ناحیه شکم آسیب پذیرم و هر امتیازی  را به زنم می دهم تا به این خواسته  یا غذا و غیره برسم و این ذلت و ضد اقتدار است.

مرد باید خود برای خویشتن حریم و حرمت  و اقتدار قائل باشد ، و به آنان بیاموز که برایش حرمت قائل شوند.

زن از مردی  که کاملاً مطیع اوست متنفر است ، و برعکس از مردی که صلابت  و اقتدار همراه با مهربانی داشته باشد، خوشش می آید و او را به مردانگی می شناسد.پس اگر با هم مشورت کردید و به نتیجه رسیدید معطل نکنید و مقتدرانه عمل کنید.

۵-در مسائل جنسی هم  مرد باید آگاه به مسائل باشد و بتواند همسرش را اشباع کند.اگر مرد آداب زناشویی را هم خوانده و هم پرسیده باشد و در عمل هم مسلط شود و بتواند همسرش را اشباع کند، زن اقتدار و مردانگی مردش را به رسمیت می شناسد.

۶-اظهار ضعف نکنید:

امیرالمؤمنین علیه اسلام فرمودند: ” آن کس که راز ناگواری های خودش را فاش کندبه خواری خویش رضا داده است”[۱]

هرچه مرد خویشتن را سرافراز و بی نیاز نشان دهد ، در دل  مردم و همسر عزیز تر است.

۷-با همسرتان مجادله نکنید

مجادله موجب حقارت انسان می شود.میدان مجادله  و ستیزه گری برنده ای ندارد و هردو طرف شکست خرده اند و حقیر می شوند مگر این که یک طرف سکوت کند.مجادله با همسر هیبت مرد را در دل زن می شکند.

“لاتنازعوا فتشلوا و تذهب ریحکم”

با هم کشمکش نکنید  که شکست می خورید و آبرویتان می رود”[۲]

۸-در امور کوچک وارد نشوید

دخالت در امور کوچک ، انسان را کوچک می کند.مردی که خواهان اقتدار است ،باید به روی بسیاری از امور چشم بپوشند.و دخالت نکند.مرد باید برا اصول کلی خانه و زندگی نظارت کند و نه مسائل جزئی.

در روایات هست : ” نیمی از وجود  خردمند ، شکیبایی است و نیمه دیگرش چشم پوشی و تغافل است”

۹-اختیار دارایی وامور مالی تان را در دست بگیرید.

مرد باید خودش برای  نیازهای زندگی اش هزینه کند ،و زن وفرزند از دست او پول بگیرند.

مرد باید دارایی های مورد نیاز زندگی اش را به نام خود و در اختیار خود نگه دارد مثل خانه  ،اتومبیل  و…

خوبست که مرد  به پاس محبت های  همسرش خانه ای را به نام همسرش کند اما مشروط به آن که احساس نکند در خانه زنش مستأجر است.

۱۰-خود را محتاج دیگران نکنید:

مرد باید در این اندیشه باشد که هرگز محتاج کسی نباشد، حتی محتاج همسر و اولاد نشود ، مگر در ضرورت وام بگیرد  و دوباره برگرداند.

در پایان این بخش لازم است زنان هم آگاه  باشند که اقتدار مردشان را حفظ کنند.مقتدر بودن  مرد ،به نفع زن است وهرچه مرد مقتدر تر باشد زن عزیزتر است.مردانگی مردتان را از او نگیرید که ریحانگی خودتان  خدشه دار می شود.مردتان را عزیز بدارید وبه پدر فرزندانتان  احترام بگذارید وحریم سرپرست خانواده را حرمت کنید.

[۱] نهج البلاغه ،حکمت ۲

[۲] انفال :۴۶