استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

رسول خدا صلی الله علیه  و آله فرمودند: ” هرزن شایسته ای  که خدا را عبادت کند، واجبات را ادا نماید، از شوهرش فرمان ببرد وارد بهشت می شود و خدا گناهان گذشته اش را می امرزد”

رسول خدا فرمودند:  زن صالحه از هزار مرد غیر صالح بهتر است و هرزنی که یک هفته کارهای همسرش را به انجام برساند، خداوند هفت درب دوزخ را بر او بندد و هشت درب بهشت را به روی او بگشاید”[۱]

ام سلمه به رسول  خدا صلی الله علیه و آله  عرض کرد: ای رسول خدا، مردان همه خوبی ها و خیرات را برده اند.برای زنان چیزی و کار خیری باقی نمانده است؟

حضرت جواب دادند: ” وقتی زن حامله می شود همانند کسی است که روز ها روزه است و شب ها نماز می گزارد و با جان و مال خود در راه خدا جهاد می کند، و چون وضع حمل و زایمان می کندمزدش با خداست ، وچون فرزندش را شیر دهد، برای هر بار مکیدن  سینه اش توسط فرزند برابر ثواب آزاد نمودن برده ای از فرزندان اسماعیل است..”[۲]

درباره تمکین کردن زن در برابر خواسته های غریزی و جنسی شوهر هم روایات فراوان است.

از وظایف  زن  آن است که برای محفوظ ماندن پیوند مقدس خانواده ، تمایلات جنسی مرد را در خانه  ارضا کند و با خود آرایی برای شوهر ،صفا و محبت و شادابی را در خانه زنده نگه دارد.

البته به مردان هم توصیه می شود که نیاز های محبتی وگفتاری واظهار دوست داشتن زنش را انجام دهد واز زحماتش تقدیر کند.. خدایی نکرده اگر به نیاز های زناشویی  چه از طرف مرد یا زن بی توجهی شود، خصومت و کینه و بی اعتمادی رشد می کند و سرانجامش بدخواهد بود.

امام صادق علیه السلام می فرمایند: ” لذتی در دنیا و آخرت برتر از کامجویی با همسر وجود ندارد حتی برای اهل بهشت، در بهشت لذتی فرح بخش تر از نکاح وجود ندارد”[۳]

ونیز فرمودند: ” بهترین زنان شما زنی است که  در موقع خلوت با شوهرش شرم و حیا را کناربگذارد”[۴]

در روایتی رسول خدا به اصحاب فرمودند:بهترین زنان صاحب این صفاتند:

۱-زاینده

۲-شوهر دوست

۳-محجوبه

۴-باحیا

۵-فروتن نسبت به شوهر

۶-مطیع شوهر

۷-خواسته شوهرش را اجابت می کند

۸-از غیر شوهر خود را حفظ می کند

۹- برای شوهر خود را آرایش می کند[۵]

زنان باید متوجه باشند که بیرون از منزل برای غیرشوهر و نامحرمان آرایش نکنند که اینکار اولین خطرش برای خود آن زنان است وموجب فساد وفحشا می شود.

امام صادق علیه السلام فرمودند:” هرزنی برای غیر شوهر خود را زینت وآرایش کند، خداوند متعال نماز او را قبول نمی کند تا زمانی که زینت خود را پاک کند”

 

*  اطاعت زن از شوهر :

ولایت مرد بر زن و اطاعت زن از مرد ، مطلق نیست ؛  این اطاعت به حوزه مشترک زندگی زوجین و مسائل  زناشویی مربوط می شود،  اما حیطه اختصاصی و فردی زن ، از دایره اطاعت  شوهر خارج است . [۶]

چنانچه زنی در راه انجام تکالیف اسلامی خود از قبیل یادگیری قرآن و اعتقادات مذهبی بخواهد تکامل داشته باشد  ، به شرطی که حقوق واجب شوهرش ضایع نشود ، می تواند  با توافق شوهر در کلاس های مربوطه  شرکت کند.

مرد باید توجه به لطافت روح زن داشته باشد و بداند که ( المراءه ریحانه و لیست بقهرمانه )  یعنی زن مانند قهرمان نیست  و برای کارهای سخت خلق نشده است ، بلکه زن همانند گل خوشبوی و لطیف است  . البته اگر شوهر استثناءً از محیط و موقعیتی اطمینان نداشته باشد می تواند به  همسرش بگوید مثلا در  مجلس عروسی یا مختلط ویا اداره نرو و زن باید قبول کند .

امام باقر علیه السلام فرمودند : ”  برای زن نزد پروردگارش شفیعی کارسازتر از خشنودی شوهرش نیست .”

 

……………………………………

 

[۱] وسائل الشیعه ،حدیث ۲۵۳۴۲

[۲] وسائل الشیعه فحدیث ۲۷۵۵۶

[۳] نور الثقلین،جلد ۱ صفحه ۴۳۸

[۴] وسائل الشیعه جلد ۱۴ صفحه ۱۵

[۵] مکارم الاخلاق ،صفحه ۲۳۱

[۶] کتاب سر دلبران ، امیر حسین بانکی ، ص : ۱۹۰ س