استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

اسرار غیبت امام زمان چیست؟

پاسخ : از جمله غیبت امام زمان عبارت اند از:

عبدالله بن فضل هاشمی از امام جعفرصادق علیه السلام نقل می کند که فرمودند:اصل حکمت غیبت امام زمان پس از ظهور حضرت معلوم می شود همانند حکمت سوراخ کردن کشتی ، کشتن جوان و…که به دست حضرت خضر برای حضرت موسی زمانی که می خواستند از یکدیگرجداشوند آشکار شد.اما برخی از اسرار غیبت عبارت اند از:

۱-  آزمایش مردم: سدیر می گوید در خدمت مولایمان امام صادق علیه السلام بودیم، امام علیه السلام روی زمین نشسته بودند وبه شدت گریه می کردند ومی فرمودند: ” آقای من! غیبت ،هزاران سرّنهان در نظام دین وبرنامه های الهی دارد که حتی همه پیامبران هم نمی توانند به تمام اسرار آن آگاه شوند.غیبت تو خواب را از من ربوده ولباس صبر را بر بدنم تنگ وآرامش را از من سلب کرده است.امام آه سوزناکی کشید وادامه دادند: “قائم ما غیبت طولانی خواهند داشت وعمرش طولانی می شود،درآن زمان اهل ایمان امتحان می شوند وبه واسطه طول غیبتش،شک وتردید در دل آنان پدید می آید وبسیاری از دین خود برمی گردند.”

۲-  بیم از کشته شدن: در دوران غیبت حضرت برجانشان از کشته شدن می ترسند.روش حکومت ایشان همراه با معجزات وعلوم غریب ویاری الهی وملائک خواهد بود،که اجرای این سیره نیاز به تکامل عقول ومعارف وعلوم ورشد فکری بشر دارد.

 

حضرت با وجود حکومت های جوردر سراسر عالم همواره در معرض کشته شدن هستند.خصوصاً آنکه حکومت ها بدانند که حضرت برای برچیدن تاج وتخت حمکرانان ظالم وتسلط برآنان ظهور خواهد کرد.

همانطور که می دانیم هیچیک از امامان به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند بلکه یامسموم یا به قتل رسیده وهمگی شهید شدند.تنها درباره حضرت مهدی علیه السلام احادیث وارد شده که جهان را مملو از قسط وعدل خواهند نمود.لذا تازمانی که خدا صلاح بداند وآمادگی های لازم به وجود آید ظهور به تأخیر خواهد افتاد.

۳-  آمادگی مردم: بدون تقاضا ونیاز شدید مردم به منجی ظهور واقع نمی شود.حضرت علی علیه السلام فرمودند: “بدانید زمین از حجت خدا خالی نمی ماند،ولی خداوند به خاطر ظلم وجور واسراف مردم به خودشان، آن ها را از دید او کور خواهد ساخت.”

زمانی که اغلب مردم از تمدن های منهای معنویت به ستوه آمدند وظلمت وتاریکی جهان را فراگرفت،ظهور منجی عالم مورد نیاز واستقبال عالم قرار خواهد گرفت،زیرا دراوج ظلم ها وفشار ها،درخشش نور نمایان تراست.

۴-  خالی نماندن زمین از حجت:حضرت علی علیه السلام فرمودند: “هیچگاه زمین از حجت ونماینده خدا خالی نخواهد ماند.امام صادق علیه السلام فرمودند: “آخرین کسی که ازدنیا خواهد رفت،امام است واوحجت خدا برخلق است،برای اینکه کسی بدون حجت ورهبر نماند تا از خدا توقع داشته باشد که تکلیف خود را دردنیا نمی دانسته است.”[۱]

 

اگر حجت خدا غایب نمی شد به سرنوشت امامان دیگر دچار می شدوشهید می گشت ومردم برای همیشه از فیض الهی محروم می شوند.

۵-  نداشتن یاور: یکی از علل غیبت امام زمان علیه السلام نداشتن اصحاب مخلص جهت یاری رساندن به ایشان است.

یاران خاص حضرت ۳۱۳ نفر هستند ومسئولین وفرماندهان مهم حکومتی در زمان ظهور خواهند بود.ازامام صادق علیه السلام روایت شده که :” یاران امام زمان مردمانی هستند که گویی قلب هایشان قوی وشجاع است وهیچ چیز نتواند دل هایشان را نسبت به خداوندگرفتار شک وانحراف کند.[۲]

یاران عام چندین هزار خواهند بود که در مکه با حضرت پیمان می بندند.

۶-  تعهد نداشتن نسبت به حاکمان جور:امام صادق علیه السلام فرمودند: “قائم ما درحالی ظهور می کند که گردن او برای احدی عهد وپیمان وبیعتی نیست.

حضرت مهدی در ابتدا با امر به معروف ونهی از منکرونصیحت وهدایت است ام اگر گردنکشان ومعاندین درمقابل ایشان صف آرایی کنند،با آنان جنگ وجهاد می کنند.

 

[۱]کافی ،جلد ۲،صفحه ۱۶۴

[۲] علامه محمد باقر مجلسی،بحارالانوار،جلد۵۲ صفحه ۳۰۸