استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

پرسش :

آیا می توانید نمونه ای از سخنان امام زمان  را بطور مستند ارائه دهید ؟

پاسخ:

۱- “من آخرین وصی هستم که خداوند به وسیله من گرفناری هارا از خاندان و شیعیانم و مردم جهان دور می گرداند [۱] .”

۲- “وجود من برای اهل زمین موجب امان است ، همانگونه که ستارگان برای اهل آسمان امانند[۲] . “

۳- “برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید ، همین دعاها موجب گشایش برای شما است [۳]. “

۴-  ” هر فردی از شما   باید به آن عمل کند که به وسیله آن به دوستی ما تقرب جوید و از آنچه که موجب ناخوش آیندی و خشم ماست دوری گزیند[۴] . “

 

[۱] کمال الدین و اتمام النعمه : ص۴۴۱[۲] همان : ص۴۸۵[۳] همان ص ۴۸۵[۴] بحار الانوار ، ج۵۲ : ص۱۷۶