استت سون - آمارگیر سایت و اپلیکیشن

آیا درکتب ومنابع اهل سنت درباره تاریخ ولادت صاحب الزمان علیه السلام اشاره شده است؟

پاسخ: ذیلاً نام برخی دانشمندان اهل سنت ونام کتبشان درباره تأیید ولادت میلاد امام زمان علیه السلام که درنیمه شعبان سال ۲۵۵ ه.ق بوده است می آوریم.

۱-  مورخ مشهور علی بن حسین مسعودی (۳۴۶ ه.ق) در کتابش (مرّوج الذهب) جلد ۳ صفحه ۲۵۵ آورده است.

۲-  اخطب خوارزم موفق بن احمد الحنفی (۵۶۸ ه.ق) در کتاب مقتل الامام الحسین علیه السلام به نقل از ینابیع الموده جلد ۳ صفحه ۳۹۴

۳-  شهاب الدین یاقوت بن عبدالله المحمودی الروحی البغدادی (۶۲۶ ه.ق) در کتاب (معجم البلدان) جلد۳ صفحه ۱۷۳

۴-  ابرهیم بن محمد بن مؤید الجوینی الحنفی الشافعی (۷۳۲ه.ق) در کتاب (فرائد السمطین) جلد۲ صفحه ۳۳۷

۵-  سلیمان بن ابراهیم القندوزی الحنفی،(۱۲۹۴ه.ق) در کتاب (ینابیع الموده) جلد۲ باب ۵۶

ابن خلکان شافعی در کتاب وفیات الاعیان،جلد۳ صفحه ۳۱۶ می نویسد: “مهدی موعود علیه السلام ازاولاد امام حسن عسکری علیه السلام است.

۶-  ابن خلکان شافعی درکتابش وفیات الاعیان،جلد۳ صفحه ۳۱۶ می نویسد: “مهدی موعود علیه السلام از اولاد امام حسن عسکری است.”

نظر برخی از علمای معاصر اهل سنت و وهابیت درباره احادیث صحیح وجود وظهور امام زمان علیه السلام.

( صفحه ۱۱۳ کتاب الامام المهدی والیوم الموعود،خلیل رزق) ببعد وصفحه ۱۱۵ برای مثال به چند مورد اشاره می شود:

۱-  ناصرالدین الالبانی الشامی (معاصر) که ازمدافعین وهابیت است در مجله التمدن الاسلامی دمشق درباره حضرت مهدی علیه السلام می نویسد:

“ظهور مهدی از احادیث فراوان وصحیح ومتواتر است واز امور غیبی است وایمان به او از صفت متقین است ودر قرآن در سوره بقره آمده است: “الم ، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدیً للمتقین،الذین یؤمنون بالغیب”[۱]

ومی گوید هرکس ظهور مهدی را انکار کند جاهل یا متکبّراست.!

۲-  عبدالعزیز بن باز سعودی وهابی(معاصر) رئیس دانشکاه اسلامی در مدینه منوره،در مجله دانشگاه در سال ۱۳۸۸ ه.ق شماره ۳ می نویسد.امر ظهور مهدی از احادیث متواتر وفراوان است وخروج وظهور او حق وحتمی است و در آخرالزمان برای اجرای عدالت جهانی ظهور خواهد کرد.[۲]

 

[۱] الامام المهدی والیوم الموعود،الشیخ خلیل رزق صفحه ۱۱۳،نشردارالولاء،بیروت[۲] الامام المهدی والیوم الموعود،الشیخ خلیل رزق صفحه ۱۱۵